A

 • Mikael Aasa mer information

  Produktionsledare
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Mikael.Aasa [at] fhs.se / +46 8-55342977

 • Fernando Adana mer information

  Helpdesktekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  fernando.adana [at] fhs.se

 • Filip Ahlin mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Filip.Ahlin [at] fhs.se / +46 8-55342785

 • Hans Ahlqvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Hans.Ahlqvist [at] fhs.se / +46 8-55342528

 • Peter Ahlström mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Peter.Ahlstrom [at] fhs.se / +46 8-55342663

 • Aida Alvinius mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  aida.alvinius [at] fhs.se / +46 8-55342728

  Aida Alvinius (Ph.D., Karlstad University, Sweden) is a researcher in sociology at the Department of Security, Strategy and Leadership, Swedish Defence University. She has published articles, chapters in books, and research reports within the field of organisation, emotion management, collaboration and leadership, sociology of disasters, and military sociology.

 • Daniel Amann mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Daniel.Amann [at] fhs.se / +46 8-55342701

 • Fadia Amir mer information

  Ekonom
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Fadia.Amir [at] fhs.se / +46 8-55342964

 • Anna-Lena Andersson mer information

  Bibliotekarie - Förvärv
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Anna-Lena.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342558

 • Emmelie Andersson mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Emmelie.Andersson [at] fhs.se

  Emmelie Andersson är analytiker på Crismart.

 • Isabell Andersson mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Isabell.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342519

 • Johan Andersson mer information

  Biblioteksassistent - Tidskrifter, Biblioteksfilial Högkvarteret
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Johan.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342751

 • Kent Andersson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Kent.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342836

  Kent Andersson har arbetat på Försvarshögskolan sedan 2010, först som lärare, men sedan 2013, som doktorand. Kent har en yrkesbakgrund i Försvarsmakten där han arbetat, som officer, med utvecklingsfrågor, främst inom ledningsområdet.

 • Rasmus Andrén mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Rasmus.Andren [at] fhs.se

 • Stefan Annell mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Stefan.Annell [at] fhs.se / +46 8-55342615

 • Åsa Anthony mer information

  HR-chef
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  asa.anthony [at] fhs.se / +46 8-55342539

 • Jacqueline Anwar mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  Jacqueline.Anwar [at] fhs.se

 • Jessica Appelgren mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Jessica.Appelgren [at] fhs.se / +46 8-55342829

 • Linnéa Arnevall mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Linnea.Arnevall [at] fhs.se / +46 8-55342786

  Linnéa Arnevall är statsvetare med inriktning freds- och konfliktkunskap.

 • Viktoria Asp mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Viktoria.Asp [at] fhs.se / +46 8-55342765

  Viktoria är analytiker/kommunikationsansvarig på Crismart.

 • Sabina Asplund mer information

  Vaktmästare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Sabina.Asplund [at] fhs.se

 • Sofia Asplund mer information

  Inköpare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Sofia.Asplund [at] fhs.se / +46 8-55342613

 • Bengt Axelsson mer information

  Expert
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  bengt.axelsson [at] fhs.se