B

 • Susann Baez Ullberg mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Susann.Baez.Ullberg [at] fhs.se / +46 8-55342739

  Susann Baez Ullberg är filosofie doktor i socialantropologi. Hon arbetar som senioranalytiker på Crismart (50%) och är 2016-2017 postdoktor i socialantropologi på Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet (50%).

 • Claudia Baisini mer information

  Forskningsassistent
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Claudia.Baisini [at] fhs.se

 • Martin Bang mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Martin.Bang [at] fhs.se / +46 8-55342910

  Dr. Martin Bang is a non-commissioned officer in the Swedish armed forces. Martin holds a Ph.D. in Military Technology Science, a Master's degree in Political Science and a Bachelor's degree in Criminology.

  His research area is methods for military intelligence analysis.

 • Anna-Lena Bard mer information

  Kommunikatör
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Anna-Lena.Bard [at] fhs.se / +46 8-55342602

 • Per Barius mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Per.Barius [at] fhs.se / +46 8-55342994

 • Nicoletta Baroutsi mer information

  Forskningsassistent
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Nicoletta.Baroutsi [at] fhs.se / +46 733-943769

  Nicoletta är en doktorand med intresse för ledning vid större samhällskriser. Fokus för hennes forskning är utvärdering av ledningens prestation vid skarpa insatser och övningar.

 • Andreas Bencker mer information

  Universitetsadjunkt i psykologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Andreas.Bencker [at] fhs.se / +46 8-55342732

 • Susanne Bengtsson mer information

  Handläggare protokollära internationella frågor
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Susanne.Bengtsson [at] fhs.se / +46 8-55342523

 • Christer Berggren mer information

  Systembibliotekarie
  H��gskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Christer.Berggren [at] fhs.se / +46 8-55342561

 • Hanna Berggren mer information

  Sektionschef för inköpssektionen
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Hanna.Berggren [at] fhs.se / +46 855342967

 • Mats Bergh mer information

  Militära programledningen, Programledning SU

  Mats.Bergh [at] fhs.se

 • Erik Bergkvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Erik.Bergkvist [at] fhs.se / +46 8-55342578

 • Anna Karin Berglund mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  AnnaKarin.Berglund [at] fhs.se / +46 8-55342825

 • Claes Bergström mer information

  Utvecklingschef
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Claes.Bergstrom [at] fhs.se / +46 8-55342918

 • Jörgen Bitterlich mer information

  Undervisning och Utbildning
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Jorgen.Bitterlich [at] fhs.se / +46 8-55342646

 • Erik Biverot mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Erik.Biverot [at] fhs.se / +46 8-55342783

 • Mariam Bjarnesen mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  mariam.bjarnesen [at] fhs.se / +46 8-55342798

 • Caroline Bjurström mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Caroline.Bjurstrom [at] fhs.se

 • Jon Björkebaum mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Jon.Bjorkebaum [at] fhs.se / +46 8-55342535

 • Torsten Björkman mer information

  Gästprofessor
  Militärvetenskapliga institutionen

  torsten.bjorkman [at] fhs.se / +46 70-2676667

 • Jonas Björkqvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Jonas.Bjorkqvist [at] fhs.se / +46 8-55342738

 • Emma Björnehed mer information

  Biträdande lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Emma.Bjornehed [at] fhs.se

  Dr. Emma Björnehed is Assistant Professor (biträdande lektor) in War Studies at the Tactical Warfare Division, Maritime Operations Sections.

  Björnehed received her PhD in Political Science from Uppsala University, Sweden, in 2012. She also has a M.Soc.Sci. in Peace and Conflict Studies from Uppsala University (2003), and a BA in International Relations and Development Studies from the University of Sussex, UK (2001).

 • Helén Blomberg mer information

  Bitr. bibliotekschef
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

  Helen.Blomberg [at] fhs.se / +46 8-55342582

 • Rickard Blomstrand mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Rickard.Blomstrand [at] fhs.se

 • Ola Bogren mer information

  Sektionschef/lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  ola.bogren [at] fhs.se / +46 8-55342685

  Ola Bogren, chef för sektionen för operationskonst.
  Kommendörkapten och Sjökapten
  Bachelor of Science in Nautical Science

 • Sara Bondesson mer information

  Doktor i statsvetenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Sara.Bondesson [at] fhs.se / +46 8-55342982

  Sara Bondesson är forskare på Crismart, ISSL. Hon har en doktorsexamen från statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och forskar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med fokus på social ojämlikhet och sårbarhet. Nuvarande projekt innefattar forskning kring implementering av genusperspektiv inom katastrofriskreducering samt ett läroboksprojekt om samverkan i kris. Hon undervisar på de statsvetenskapliga programmen på Försvarshögskolan samt till viss del på statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

 • Carina Brandow mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Carina.Brandow [at] fhs.se / +46 8-55342859

 • Björn Brenner mer information

  Disputerad forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  bjorn.brenner [at] fhs.se / +46 8-55342705

  Mellanösternforskare med ämnesfokus Syrien, Libanon, Israel, Palestina, Jordanien - Chercheur associé, Institut français du Proche-Orient à Amman

 • Malena Britz mer information

  Disputerad forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Malena.Britz [at] fhs.se / +46 8-55342716

 • Hans Brun mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Hans.Brun [at] fhs.se / +46 8-55342999

 • Lisa Buijsse mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Lisa.Buijsse [at] fhs.se / +46 8-55342684

 • Peter Bull mer information

  Lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  peter.bull [at] fhs.se / +46 8-55342689

 • Peter Bylesjö mer information

  Verksamhetskoordinator
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Peter.Bylesjo [at] fhs.se / +46 8-55342581

 • Fredrik Bynander mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Fredrik.Bynander [at] fhs.se / +46 8-55342714

  Fredrik Bynander är Docent och tillträdande chef för FHS center för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han är också ordförande i styrelsen för Center of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) som är utpekat som ett av Regeringens strategiska forskningsområden.

  Mellan 2009-2011 var Fredrik Ämnessakkunnig vid Statsrådsberedningens kansli för krishantering och 2011-2012 var han där chef för sektionen för Strategisk planering. Han disputerade 2003 vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala på avhandlingen The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-2002. Den egna forskningen innefattar krishanteringsstudier, säkerhetspolitisk analys, ledarskapsförändring och underrättelsestudier.

  Fredrik är ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin och Utrikespolitiska samfundet.

 • Malin Bäckström mer information

  helpdesktekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Malin.Backstrom [at] fhs.se

 • Marcus Börjesson mer information

  Forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Marcus.Borjesson [at] fhs.se / +46 8-55342734