Malena Britz

Kontaktinformation

  • Befattning

    Disputerad forskare
  • E-post

    Malena.Britz [at] fhs.se
  • Telefon

    +46 8-55342716

Postadress

Box 27805
115 93 Stockholm

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 37
Stockholm

Aktuell forskning

Mitt huvudsakliga forskningsområde just nu är ett projekt där vi studerar vi olika europeiska länders beslutsprocesser inför deltagande i internationella militära insatser. Projektet har resulterat i en antologi på engelska.

Publikationer

Böcker

Britz, Malena (Ed.). (2016) European Participation in International Operations: The role of Strategic Culture. Palgrave Macmillan.

Britz, Malena. (2008) Europeanization of Defence Industry Policy in the 1990s. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.

Britz, Malena. (2004) The Europeanization of Defence Industry Policy. Stockholm Studies in Politics 103. Department of Political Science, Stockholm University. October, 2004 (Avhandling).

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Britz, Malena & Jacob Westberg (2015) "Återtåget till närområdet" Internasjonal Politikk 03/2015

Britz, Malena (2010) "The Role of Marketization in the Europeanization of Defence Industry Policy" Bulletin of Science, Technology and Society 30(3): 176-184.

Bremberg, Niklas & Malena Britz (2009) "Uncovering the diverging institutional logics of EU civil protection" Cooperation and Conflict. No 3 September/October 2009.

Britz, Malena & Arita Eriksson. (2005) "European Foreign and Security Policy: A Fourth System of European Foreign Policy?", in Politique Européenne, No 17, Automne 2005. [www.portedeurope.org]

Mörth, Ulrika & Malena Britz (2004) "European Integration as Organizing: The Case of Armaments" in Journal of Common Market Studies Volume 42 Issue 5 Page 957 - December 2004 [ssrn.com/abstract=623027]

Bokkapitel

Britz, Malena (2016). "Introduction: Strategic Culture and Participation in International Military Operations" in Britz, Malena (Ed.). (2016) European Participation in International Operations: The role of Strategic Culture. Palgrave Macmillan.

Britz, Malena. (2016) "Continuity or Change? British Strategic Culture and International Military Operations" in Britz, Malena (Ed.). (2016) European Participation in International Operations: The role of Strategic Culture. Palgrave Macmillan.

Britz, Malena. (2016) "Conclusions: The Willing, the Cautious, and the Ambivalent" in Britz, Malena (Ed.). (2016) European Participation in International Operations: The role of Strategic Culture. Palgrave Macmillan.

Britz, Malena & Jacob Westberg. (2016) "Lärarrollen: att utbilda på vetenskaplig grund" i Hagström, Linus & Niklas Bremberg & Arita Holmberg (red.) Att forska. Praktiker och roller inom samhällsvetenskapen. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Britz, Malena & Arita Holmberg (2015) "Sverige och europeisk säkerhets- och försvarspolitik: Utvecklingstendenser i en sammanflätad process" i Engelbrekt, Kjell & Arita Holmberg & Jan Ångström Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. Andra upplagan. Norstedts Juridik.

Britz, Malena (2012) "Ett oväntat uppsving för nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete" i Doeser, Fredrik, Petersson, Magnus & Jacob Westberg (red.) Norden mellan stormakter och fredsförbund. Santérus Academic Press. Stockholm: Santérus Förlag.

Britz, Malena & Daniel Tarschys (2011) "The Europeanization of Policy" in International Encyclopedia of Political Science. London: SAGE

Britz, Malena (2011) "The EU's view on Security Sector Reform" i Ekengren, Magnus & Greg Simons (red.) The Politics of Security Sector Reform. Challenges and Opportunities for the European Union's Global Role. Farnham: Ashgate.

Britz, Malena (2010) "Från civilförsvar till (utrikes)politik?" i Engelbrekt, Kjell & Jan Ångström (red.) Svensk säkerhetspolitik i Europa och Världen. Stockholm: Nordstedts Juridik.

Britz, Malena & Hanna Ojanen (2009) "Multilateral Security Governance: Comparing the UN and the EU" Hallenberg, J. Sperling, J. & Wagnsson, L. (eds) Security Governance Meets Great Power Gambit London and New York: Routledge

Britz, Malena & Daniel Tarschys (2009) "The Europeanization of Policy" in Encyclopedia of Political Science. SAGE

Britz, Malena & Eriksson, Arita (2008) "Analyzing EU's shared strategy" in Hallenberg, Jan and Engelbrekt, Kjell (red.) The European Union and Strategy: an Emerging Actor London and New York: Routledge

Britz, Malena. (2006) "'Den svenska modellen' för försvarsmaterielanskaffning: från korporativism till privatoffentligt partnerskap" i Mörth, Ulrika & Kerstin Sahlin-Andersson (red.) Privata och offentliga partnerskap – styrning utan hierarkier och tvång? Stockholm: SNS Förlag, 2006.

Rapporter och kapitel i rapporter

Britz, Malena & Marko Pankovski & Linda Öhman (2016) Developments in security policy: European and US considerations regarding the war in Ukraine. FORBE-rapport. Stockholm: Försvarshögskolan.

Britz, Malena & Marko Pankovski & Linda Öhman (2016) Developments in security policy: European and US considerations regarding the war in Iraq.FORBE-rapport. Stockholm: Försvarshögskolan.

Britz, Malena & Marko Pankovski & Linda Öhman (2016) Developments in security policy: European and US considerations regarding the war in Syria. FORBE-rapport. Stockholm: Försvarshögskolan.

Blomstrand, Rickard & Malena Britz (2015) Resurs- och kapacitetsutveckling hos Frankrike, Tyskland och Storbritannien i ljuset av den transatlantiska länken och ansvarsfördelningen inom Nato.

Britz, Malena. (2008) "Europeanization of Protection Policies" in Boin, Arjen, Ekengren, Magnus and Mark Rhinard (eds) Security in Transition: Towards a New Paradigm for the European Union. Acta B 41, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena. (2008) "Europeanization of Protection Policies" in Boin, Arjen, Ekengren, Magnus and Mark Rhinard (eds) Security in Transition: Towards a New Paradigm for the European Union. Acta B 41, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena. (2007) "The EU's view on Security Sector Reform" in Britz, Malena (Ed.) Workshop Report: The European Union and Security Sector Reform, Acta B 40, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena. (Ed.) (2007) Workshop Report: The European Union and Security Sector Reform, forthcoming in Acta B 40, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena & Carl-Einar Stålvant. (2007) "European Societal Security" in Britz, Malena (red.) Challenges and opportunities for societal security in an enlarged European Union, Acta B 39, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena. (red.) (2007) Challenges and opportunities for societal security in an enlarged European Union, Acta B 39, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena. (forthcoming 2007) "Fransk och svensk försvarsindustripolitik – likheter och olikheter i utvecklingen mot en europeisk försvarsindustripolitik" i Sverige och Frankrike under 500 år (preliminary title) Försvarshögskolan.

Britz, Malena. (2006) Lost in Translation? EU's solidarity declaration in practice: A Nordic perspective on civil protection. Acta B 37, Stockholm: Swedish National Defence College.

Britz, Malena. (2004) Aspects of Economy and Security in the Swedish Government's view on Defence Equipment Supply 1989 - - 2001, SCORE Rapportserie 2004: 4

Mörth, Ulrika & Malena Britz. (2002) European integration as organising. SCORE Rapportserie 2002:1

Britz, Malena & Arita Eriksson. (2000) British, German, and French Defence Industrial Policy in the 1990s. FOA-R-00-01476-170--SE, August 2000.

Britz, Malena. (2000) The development of Swedish and French defence industrial companies 1994-1999. A COMPARATIVE STUDY. SCORE Rapportserie 2000:6.

Konferenspapper (nyligen presenterade)

Britz, Malena & Jan Hallenberg (2009) "Security governance in the Middle East: Can the EU contribute to Peace between Israel and the Palestinians?" Paper presented at the ISA's 50th Annual Convention 15-18 February 2009, New York.

Britz, Malena & Niklas Bremberg. (2008) "Who is responsible for protecting the citizens? Exploring the diverging institutional logics of EU civil protection". Paper presented at the 'The External and Internal Security Policy Nexus: Beyond the Domestic-International Divide'Co-organized by Forum for Security Studies and Stockholm Network for Security Studies (SNSS) Stockholm, May 14-16, 2008.

Bremberg, Niklas & Malena Britz (2007) "EU civil protection and the new security role of the Union". Paper presented at the ECPR's 6th Pan-European International Relations Conference Standing Group on International Relations. Turin 12-15 September 2007.

Britz, Malena. (2007) "Translating EU civil protection in the Nordic states – towards a theoretical understanding of the creation of European crisis management capacities." Konferenspapper presenterat vid European Union Studies Association's Tenth Biennial International Conference, Montreal, Canada 17-19 maj, 2007.

Populärvetenskapliga artiklar

Britz, Malena. (2016) "Military non-alignment, political solidarity, and a retreat to terrritorial defence: how to understand the Swedish NATO-debate" NUPI Policy Brief 17/2016. Norwegian Institutie of International Affairs.

Holmberg, Arita & Malena Britz & Jan Hallenberg (2009) "European Security and Defence Policy" The European Union Encyclopedia and Directory 2010 10th Ed. London and New York: Routledge

Eriksson, Arita & Malena Britz & Jan Hallenberg (2008) "European Security and Defence Policy" The European Union Encyclopedia and Directory 2009 9th Ed. London and New York: Routledge

Britz, Malena & Mark Rhinard (2007) "The 'Europeanization' of national administrations" in Challenge Europe, Issue 17 December 2007, "The people's project? The new EU Treaty and the prospects for future integration", Brussels: European Policy Centre.

"Viktiga delar av säkerhets- och försvarspolitiken redan klara (PDF, 62 kB)" Europaportalen.se 20050517

"Har Europa någon framtid?" i Framtider 4/2004

"Försvarsindustrin inte längre nationell angelägenhet" i Folk och Försvar 5/2004

Övrigt

Forsknings- och undervisningsområden

Europeisk säkerhetspolitik i vid bemärkelse. Olika europeiska länders säkerhets- och försvarspolitik, särskilt Storbritannien. Försvarsmaterielfrågor. Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete.

Senaste publikationer

European Participation in International Operations: The Role of Strategic Culture

Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Lärarrollen: att utbilda på vetenskaplig grund

Kapitel i bok, del av antologi, 2016

Continuity or change?: British Strategic Culture and International Military Operations

Kapitel i bok, del av antologi, 2016