C

 • Lena Carlsson mer information

  Avdadm, exptjänst
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Lena.Carlsson [at] fhs.se / +46 8-55342735

 • Leif Carlstedt mer information

  Professor emeritus
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Leif.Carlstedt [at] fhs.se / +46 54-104029

 • Anders Christensson mer information

  ProjL AQUA/STRATMAS
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  s.anders.christensson [at] fhs.se / +46 8-55342606

  Vid ledning fattas beslut som är beroende av varandra. Här är balansen mellan mål-medel-resurser av vikt. Operativt skall funktion tid och rum ge utrymme för taktiska eld-rörelse-skydd beteenden. Ledningssystemet skall länka samman dessa olika skalor av variationer och förmedla en konsekvent lägesbild. All nödvändig fakta om situationen och om egna förmågor skall ge möjlighet att spela, och optimera förutsättningarna till seger.

 • Magnus Christiansson mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  magnus.christiansson [at] fhs.se / +46 8-55342946

  Magnus Christiansson är doktorand vid Försvarshögskolan och Stockholms Universitet (Statsvetenskapliga Institutionen).

 • Bruno Clason mer information

  Kval handläggare
  Militära programledningen, Programledning OP

  Bruno.Clason [at] fhs.se / +46 8-55342959

 • Irene Clément mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Irene.Clement [at] fhs.se / +46 8-55342596

 • Niclas Crona mer information

  Biblioteksassistent - Läromedelsdistribution
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Niclas.Crona [at] fhs.se

 • Jörgen Croon mer information

  C AVS
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Ledning

  Jorgen.Croon [at] fhs.se / +46 8-55342569