E

 • Maria Edlund mer information

  Hälsopedagog
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Maria.Edlund [at] fhs.se / +46 8-55342538

 • Håkan Edström mer information

  Universitetslektor/Disputerad och sakkunniggranskad forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Hakan.Edstrom [at] fhs.se / +46 8-55342731

  Docent och Universitetslektor i Statsvetenskap. Universitetslektor i Krigsvetenskap. Överstelöjtnant i Armén.

 • Robert Egnell mer information

  Professor/C ISSL
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Robert.Egnell [at] fhs.se / +46 8-55342768

  Robert Egnell är professor och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Han disputerade vid Department of War Studies vid King's College, London, 2008. Mellan 2012 och 2015 var han tjänstledig för att arbeta som Visiting Professor och Director of Teaching inom Security Studies Program vid Georgetown University.

 • Magnus Ekengren mer information

  Professor, C Eurosec
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Magnus.Ekengren [at] fhs.se / +46 8-55342713

  Magnus Ekengren publishes in the areas of European foreign and security policy, crisis management, security sector reform, and the Europeanisation of the nation-state.

 • Lisa Ekman mer information

  Lektor, biträdande
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Lisa.Ekman [at] fhs.se / +46 8-55342666

 • Thomas Ekström mer information

  Projektsamordnare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Thomas.Ekstrom [at] fhs.se / +46 8-55342605

 • Jan Eldeblad mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Jan.Eldeblad [at] fhs.se

 • Johan Elg mer information

  Doktorand i krigsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  johan.elg [at] fhs.se / +46 70-3421958

 • Per Eliasson mer information

  Studerandeavdelningschef SU
  Militära programledningen, Programledning SU

  Per.Eliasson [at] fhs.se / +46 8-55342609

 • Carin Ellström mer information

  Lärare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Carin.Ellstrom [at] fhs.se

 • Magnus Ellvén mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Magnus.Ellven [at] fhs.se / +46 8-55342917

 • Ann Enander mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Ann.Enander [at] fhs.se / +46 8-55342761

  Ann Enander forskar, undervisar och handleder inom områdena risk- och krispsykologi, beredskap, krishantering och ledarskap.

 • Kjell Engelbrekt mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Kjell.Engelbrekt [at] fhs.se / +46 8-55342745

  Kjell Engelbrekt är professor i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik. Han är även gästprofessor vid Stockholms universitet, nonresident senior fellow vid Chicago Council on Global Affairs, samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.

 • Torbjörn Engelkes mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Torbjorn.Engelkes [at] fhs.se / +46 8-55342651

  Torbjörn är lärare på Ledarskapsavdelningen och undervisar bl.a. på HSU, SU, OP och LUPF.
  Torbjörn är tillika doktorand i Ledarskap/Psykologi och är inskriven vid Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen, avdelningen för organisations- och arbetspsykologi.

 • Romulo Enmark mer information

  Rektor
  Högskoleförvaltningen, Rektor

  romulo.enmark [at] fhs.se / +46 8-55342501

 • Anders Enström mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Anders.Enstrom [at] fhs.se / +46 8-55342837

  Övlt/LtCol Anders Enström
  Chef TA Marin / Head of Naval Operations Section
  Militärvetenskapliga Instutitionen / Department of War Studies

 • Robert Erdeniz mer information

  Doktorand i krigsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Robert.Erdeniz [at] fhs.se / +46 8-55342965

 • Lars Ericson Wolke mer information

  Professor i historia
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  lars.ericsonwolke [at] fhs.se / +46 8-55342607

 • Madhu Ericson mer information

  Ekonom/stf C EK
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Madhu.Ericson [at] fhs.se / +46 8-55342587

 • Marika Ericson mer information

  Doktorand i militärteknik
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Marika.Ericson [at] fhs.se / +46 8-55342816

  Jag har en bakgrund inom civil och militär krishantering från bl.a. Krisberedskapsmyndigheten (numera MSB), Försvarsmakten, Svenska Röda korset och Internationella Röda Korskommittén. Jag har jobbat som juridisk rådgivare i Försvarsmakten hemma i Sverige och internationellt. Sedan 2011 arbetar jag på Försvarshögskolan, på Crismart och Folkrättscentrum och sedan 2012 är jag doktorand i folkrätt och militärteknik. Jag undervisar och forskar i huvudsak i två ämnen, internationell rätt med inriktning cyberoperationer och nationell rätt med fokus på lagstiftning för krisberedskap och totalförsvar.

 • Anders Ericsson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Anders.Ericsson [at] fhs.se / +46 8-55342662

 • Björn Ericsson mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Bjorn.Ericsson [at] fhs.se / +46 8-55342640

 • Maja Eriksson Kirilova mer information

  Forskare
  Högskoleförvaltningen, Rektor

  Maja.ErikssonKirilova [at] fhs.se / +46 8-55342502

 • Charlotte Eriksson mer information

  Arkivarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Charlotte.Eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342575

 • Fredrik Eriksson mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Fredrik.Eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342860

 • Gunilla Eriksson mer information

  Lektor, Biträdande
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Gunilla.Eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342903

 • Andrus Ers mer information

  Forskningssamordnare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Andrus.Ers [at] fhs.se / +46 8-55342985

 • Birgitta Eskilsson mer information

  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Birgitta.Eskilsson [at] fhs.se