Lars Ericson Wolke

Kontaktinformation

  • Befattning

    Professor i historia
  • E-post

    lars.ericsonwolke [at] fhs.se
  • Telefon

    +46 8-55342607

Postadress

Box 27805
115 93 Stockholm

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 37
Stockholm

Aktuell forskning

Lessons Learned? Erfarenheterna från svenskt deltagande i internationella operationer efter det kalla krigets slut.

Publikationer

Viktigare böcker

Svenska knektar. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred (1995, 2:a utvidgade upplagan 2002)

Svenska frivilliga. Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-talen (1996)

Lasse i Gatan. Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall (1997, 2:a utvidgade upplagan 2006)

Medborgare i vapen. Värnplikten i Sverige under två sekel (1999)

Svensk militärmakt. Strategi och operationer i svensk militärhistoria under 1500 år (2003)

Krig och krigsmakt under svensk stormaktstid (2004)

Trettioåriga kriget. Europa i brand 1618-1648 (2006)

Krigets idéer. Svenskt tänkande kring operationer och taktik under 600 år, c:a 1320-1920 (2007)

"Bomba och bränn dom" Taktik och terror under 100 år av flygkrig (2009)

Svenska sjöslag (2009)

För uppgifter om Lars Ericson Wolkes övriga publikationer se hans privata hemsida.

Övrigt

Specialisering

Svenskt deltagande i internationella operationer, Svensk militärteori i ett historiskt perspektiv

Forsknings- och undervisningsområden

Operationer och taktik, Internationella operationer, Militärteori rörande operationer/taktik, Svensk militärhistoria, främst 1600- och 1900-tal

Senaste publikationer

Sjöhistoriska Samfundets grundande 1939: några historiografiska och personhistoriska aspekter

Artikel i tidskrift, 2016

Svenska amfibie- och skärgårdsförband genom tiderna

Kapitel i bok, del av antologi, 2016

Stockholms historia

Bok, 2016