G

 • Anna Gahnberg mer information

  IT-Pedagog
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Anna.Gahnberg [at] fhs.se / +46 8-55342565

 • Helene Gebele mer information

  Bibliotekarie - Stöd till forskning och utbildning
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Helene.Gebele [at] fhs.se / +46 8-55342989

 • Nina Gemvik mer information

  Kval handläggare
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Nina.Gemvik [at] fhs.se / +46 8-55342944

  Ansvarar för frågor rörande internationellt utbildningssamarbete på de militära utbildningarna vid Försvarshögskolan.

 • Helena Grahn mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Helena.Grahn [at] fhs.se / +46 8-55342548

 • Magnus Granberg mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Magnus.Granberg [at] fhs.se / +46 8-55342506

  Undervisar inom ämnet Ledarskap vid Officersprogrammet och vid Stabsutbildningen.

 • Staffan Granberg mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  Staffan.Granberg [at] fhs.se / +46 8-55342657

 • Hans Granlund mer information

  C MPL
  Militära programledningen, Ledning

  Hans.Granlund [at] fhs.se / +46 8-55342741

 • Håkan Gunneriusson mer information

  Fo-företr Markop
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Hakan.Gunneriusson [at] fhs.se

  Forskningsföreträdare Markoperativt/taktiskt perspektiv.
  Gästforskare vid centre of Conflict, Rule of Law and Society, Bournemouth University

 • Maria Gussarsson mer information

  Univeristetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Maria.Gussarsson [at] fhs.se

 • Michael Gustafson mer information

  Lärare/forskare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  michael.gustafson [at] fhs.se / +46 8-55342636

 • Ingemar Gustafsson mer information

  Progch OP
  Militära programledningen, Programledning OP

  Ingemar.Gustafsson [at] fhs.se / +46 8-55342628

 • Maria Gustafsson mer information

  Avdelningschef FUS
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  maria.gustafsson [at] fhs.se / +46 8-55342517

 • Nike Gårdinger mer information

  HR-specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Nike.Gardinger [at] fhs.se / +46 8-55342674