H

 • Mårten Hagardson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Marten.Hagardson [at] fhs.se / +46 8-55342750

 • Linus Hagström mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  linus.hagstrom [at] fhs.se / 08-55342601

  Linus Hagström är professor i statsvetenskap med säkerhetspolitisk inriktning. Han är även seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Hagström är dessutom associerad forskare vid Handelshögskolans Japaninstitut och East Asian Peace-programmet vid Uppsala Universitet, och redaktionsrådsmedlem vid Pacific Affairs

 • Bahia Haidari mer information

  Lönehandläggare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Bahia.Haidari [at] fhs.se / +46 8-55342877

 • Peter Haldén mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Peter.Halden [at] fhs.se

  Jag är docent i Statsvetenskap med inriktning mot säkerhet och strategi och lektor i krigsvetenskap vid Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap.

 • Martin Hamilton mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Martin.Hamilton [at] fhs.se

  Martin Hamilton lectures international law with special focus on humanitarian law and human rights law to the military programs on all levels at SNDC.

 • Annelie Hammarfeldt mer information

  drifttekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  annelie.hammarfeldt [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Anna Hammarstedt mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Anna.Hammarstedt [at] fhs.se / +46 8-55342763

 • Dan Hansén mer information

  Forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Dan.Hansen [at] fhs.se / +46 8-55342779

 • Johan Hansson mer information

  Avdelningschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, ledning

  Johan.Hansson [at] fhs.se / +46 8-55342920

 • Heather Harrison Dinniss mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  heather.harrison-dinniss [at] fhs.se / +46 8-55342812

 • Susanne Hede mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  susanne.hede [at] fhs.se / +46 8-55342791

 • Erik Hedlund mer information

  Universitetslektor i pedagogik
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Erik.Hedlund [at] fhs.se / +46 8-55342923

  Erik Hedlund, PhD, is head of the Leadership courses for senior/advanced commanders at the Swedish Defence University. He has been a lecturer in Educational Science at the Swedish Defence University since 2000. He has followed the Swedish troops in Liberia and Kosovo during 2006. Dr. Hedlund earned his PhD in Educational Science at Stockholm University with a dissertation on Regular officer training, professional competence and legitimacy.

 • Lars Hedström mer information

  Avdelningschef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Lars.Hedstrom [at] fhs.se / +46 8-55342725

 • Catarina Heed mer information

  Lönehandläggare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Catarina.Heed [at] fhs.se / +46 8-55342537

 • Len Heinlaid mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Len.Heinlaid [at] fhs.se

 • Johan Helenius mer information

  Lärare Karlberg
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Johan.Helenius [at] fhs.se / +46 8-55342980

 • Maria Hellman mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  maria.hellman [at] fhs.se / +46 8-55342513

 • Hans Henkelman mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Hans.Henkelman [at] fhs.se / +46 8-55342723

  Hans Henkelman har varit anställd på FHS sedan februari 2009, då han anställdes som kurschef på Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT). Han var från 2011 under ett drygt år även t.f chef.
  Efter ett 12-månadersvikariat under 2016 på Försvarsdepartementet/Institutionen för militär förmåga och insatser (MFI) kom han åter till FHS januari 2017. Hans är nu utlånad till Folkrättscentrum där han ansvarar för seminarier etc med avsikten att börja undervisa inom totalförsvar och krisbereskap på FHS alla utbildningar.
  Hans har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker på FRA, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samt som utbildningsansvarig på Baltic Defence College, Krisberedskapsmyndigheten och under kort tid på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  Hans är jurist och statsvetare från Uppsala universitet och innehar även en master från FHS/Uppsala universitet i statskunskap med inrikting på krishantering.

 • Stephen Henly mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  Stephen.Henly [at] fhs.se / +46 8-55342815

 • Jonas Henrysson mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Jonas.Henrysson [at] fhs.se / +46 8-55342586

  Utbildar i ledarskap inom koncepten UL (utvecklande ledarskap), UGL (utveckling av grupp och ledare) och IL (indirekt ledarskap)

 • Lars Henåker mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Lars.Henaker [at] fhs.se / +46 8-55342563

 • Helena Hermansson mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Helena.Hermansson [at] fhs.se / +46 8-55342722

  Helena Hermansson har en Fil. mag. i Statsvetenskap med inriktning mot Krishantering och Internationell Samverkan från Uppsala Universitet och Försvarshögskolan och en Fil. kand. i Psykologi från Stockholms Universitet. Helena doktorerar i statsvetenskap vid Uppsala Universitet och är också knuten till Centrum för naturkatastroflära i Uppsala. Helenas avhandling behandlar inter-organisatorisk samverkan och kollektivt lärande i en naturkatastrofkontext.

 • Desirée Hervard mer information

  Studie- och yrkesvägledare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Desiree.Hervard [at] fhs.se / +46 8-55342932

 • Arash Heydarian Pashakhanlou mer information

  Biträdande lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  arash.heydarian.pashakhanlou [at] fhs.se / +46 8-55342552

 • Karl Hickman mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Karl.Hickman [at] fhs.se / +46 8-55342748

 • Ronnie Hjorth mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Ronnie.Hjorth [at] fhs.se / +46 8-55342794

  Ronnie Hjorth är ordförande i Saco-S Försvarshögskolan

 • Jennifer Hobbins mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Jennifer.Hobbins [at] fhs.se / +46 8-55342861

 • Simon Hollis mer information

  Biträdande lektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  simon.hollis [at] fhs.se / +46 8-55342593

 • Arita Holmberg mer information

  Universitetslektor i statsvetenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  arita.holmberg [at] fhs.se / +46 8-55342747

 • Martin Holmberg mer information

  Professor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  martin.holmberg [at] fhs.se / +46 8-55342868

 • Caroline Holmqvist mer information

  Universitetslektor, fil. dr
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Caroline.Holmqvist [at] fhs.se / +46 8-55342895

  Caroline Holmqvist works on issues of war and warfare in the twenty-first century: their politics and practices, and the study and theorisation thereof (especially critical and poststructuralist perspectives).

 • Annica Holmström mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Annica.Holmstrom [at] fhs.se / +46 8-55342790

 • Fredrik Holst mer information

  Adjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  fredrik.holst [at] fhs.se / +46 8-55342755

 • Gunnar Hult mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  gunnar.hult [at] fhs.se / +46 8-55342810

  Gunnar Hult, stf chef för Militärvetenskapliga institutionen och professor i militärteknik vid dess Militärtekniska avdelning

 • Patrik Hulterström mer information

  Lärare Marin
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  patrik.hulterstrom [at] fhs.se / +46 8-55342874

  Kn/Capt. Patrik Hulterström
  Doktorand/PhD. Student, Lärare marin taktik/Teacher naval and marine tactics
  Militärvetenskapliga Institutionen/Department of War Studies
  FÖRSVARSHÖGSKOLAN / SWEDISH DEFENCE UNIVERSITY

  Adress:
  Box 278 05
  115 93 STOCKHOLM
  Drottning Kristinas väg 37
  Sverige / Sweden
  Telefon: +46 70-952 78 11
  E- post: patrik.hulterstrom [at] fhs.se
  Hemsida: www.fhs.se

 • Gazmend Huskaj mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Gazmend.Huskaj [at] fhs.se

 • Jana Hüblová mer information

  Utbildningshandläggare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Jana.Hublova [at] fhs.se / +46 8-55342690

 • Peder Hyllengren mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Peder.Hyllengren [at] fhs.se / +46 8-55342801

 • Monica Häggkvist mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Monica.Haggkvist [at] fhs.se / +46 8-55342574

 • Henrik Häggström mer information

  Senior analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  henrik.haggstrom [at] fhs.se / +46 8-55342784

 • Ulf Högström mer information

  HLä Markop
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Ulf.Hogstrom [at] fhs.se / +46 8-55342673