J

 • Richard Jangklev mer information

  Controller
  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Richard.Jangklev [at] fhs.se / +46 8-55342934

 • Eva Jensen mer information

  Universitetslektor i ledningsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Eva.Jensen [at] fhs.se / +46 8-55342610

 • Anders Johansson mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Anders.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342733

 • Christian Johansson mer information

  IT-Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Christian.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Eva Johansson mer information

  Ekonomihandläggare
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Eva.Johansson2 [at] fhs.se / +46 8-55342907

 • Eva Johansson mer information

  Avdelningschef/Universitetsadjunkt i Pedagogik
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Eva.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342649

  Eva Johansson är disputerad i pedagogik och är sedan 2006 chef för Ledarskapscentrum i Karlstad

 • Lina Johansson mer information

  Handläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Lina.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342942

 • Linda Johansson mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Linda.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342956

  Linda Johansson är fil. dr i filosofi och disputerade 2013 med avhandlingen "Autonomous Systems in Society and War - Philosophical Inquiries" på KTH. Hon arbetar som lärare och forskare vid Försvarshögskolan.

 • Stefan Johansson mer information

  Universitetslektor, Matematik
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Stefan.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342819

 • Björn Johnson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Bjorn.Johnson [at] fhs.se / +46 8-51439796

 • Fredrik Johnsson mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Fredrik.Johnsson [at] fhs.se / +46 8-55342532

 • Calle Jonsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Calle.Jonsson [at] fhs.se

 • Carina Jonsson mer information

  Kommunikatör
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Carina.Jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342531

 • Emma Jonsson mer information

  Forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Emma.Jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342808

 • Oscar Jonsson mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Oscar.Jonsson [at] fhs.se

 • Anders Josefsson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Anders.Josefsson [at] fhs.se / +46 8-55342831

 • Maria Juntura mer information

  Högskolejurist
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Maria.Juntura [at] fhs.se / +46 8-55342527

 • Lisa Justesen mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Lisa.Justesen [at] fhs.se / +46 8-55342559

 • Carin Jutterström mer information

  Handläggare, kvalificerad
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Carin.Jutterstrom [at] fhs.se / +46 8-55342639

 • Catharina Jönsson mer information

  Administratör
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

  catharina.jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342789