Linda Johansson

Linda Johansson är fil. dr i filosofi och disputerade 2013 med avhandlingen "Autonomous Systems in Society and War - Philosophical Inquiries" på KTH. Hon arbetar som lärare och forskare vid Försvarshögskolan.

Kontaktinformation

  • Befattning

    Universitetsadjunkt
  • E-post

    Linda.Johansson [at] fhs.se
  • Telefon

    +46 8-55342956

Postadress

Box 27805
115 93 Stockholm

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 37
Stockholm

Publikationer

Böcker/Avhandlingar

(Bokkapitel) "Är det fegt att använda drönare?" i "Mod i strid och filosofi - Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget", Peter Haldén och Björn Tjällén (red.), Nordic Academic Press 2017.

Äkta robotar. Bok (delvis baserad på doktorsavhandlingen, i populariserad version), Fri Tanke 2015.

Autonomous Systems in Society and War - Philosophical Inquiries. Doktorsavhandling, KTH 2013.

Robots and Moral Agency. Licentiatavhandling, KTH 2011.

Artiklar (peer-reviewed):

"Ethical Aspects on Military Maritime and Aerial Autonomous Systems" forthcoming in Journal of Military Ethics

"Filosofiska aspekter på autonoma system". Kungl Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift nr 2/2015. (ej peer-review)

"Co-evolutionary Scenarios for Creative Prototyping of Future Robot Systems for Civil Protection". Technological Forecasting and Social Change 2014. (Carlsen, H., Dreborg, K.H., Johansson, L., Wikman-Svahn, P.)

"The Pragmatic Robotic Agent". Techné 17(3), 2013.

"Robots and the Ethics of Care", International Journal of Technoethics, 4(1), 2013

"Is it morally right to use UAVs (unmanned aerial vehicles) in war?". Philosophy and Technology, 24(3), 2011.

"The Functional Morality of Robots". International Journal of Technoethics, 1(4), 2010.

"Assessing socially disruptive technological change". Technology in Society, 32(3), 2010. (Carlsen, H., Dreborg, K.H., Godman, M., Hansson, S.O., Johansson, L., Wikman-Svahn, P.)

Populärvetenskapliga artiklar/Debattartiklar

"Bör robotar få döda? Etiska aspekter på militära autonoma system", Tidskrift i Sjöväsendet, nr 1, 2017

"Maskindrömmar" (Recension av boken "The Age of Em - Work, love and life when robots rule the earth") i Axess, nr 7, 2016

"Vem bestämmer över moralen i maskinen?" DN Kultur 2016-04-14

"Framtidens krig utkämpas utan människor". DN Kultur 2016-03-02

"Drömmen om oblodiga krig". Militär historia, nr 12, 2015

"Drönare - från ballonger till fjärrstyrda bombplan". Militär historia, nr 12, 2015

Debattartikel om "mördarrobotar" Ny teknik, nr 24, 2014.

"Äkta robotar". Sans, nr 3, 2014.

"Eisenhower". Militär historia, nr 5, 2014.

"Robotar med rätt att döda". Allt om vetenskap, nr 5, 2014.

"John Stuart Mill och den allmänna opinionen". Tidskrift för politisk filosofi, nr 5, 2014.

"Robotarnas krig". FriVärld magasin 2013.

"Det blomstrande livets tyranni". (PDF)Tidskrift för politisk filosofi, nr 3, 2011.

"Moraliska robotar". Allt om vetenskap, nr 10, 2011.

Recensioner

"Framing the Ocean - 1700 to the present" (ed. Tricia Cusack"). Forum navale 2016.

"The Philosophy of Aninal Minds" (ed. Robert W. Lurz). Cambridge University Press, 2009. Theoria, 76(3), 2010.

Övrigt

Senaste publikationer

Drönare: från ballonger till fjärrstyrda bombplan

Artikel i tidskrift, 2015

Drömmen om oblodiga krig

Artikel i tidskrift, 2015

Äkta robotar

Bok, 2015