K

 • Karolina Karlström mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  karolina.karlstrom [at] fhs.se / +46 8-55342936

 • Kristina Kihlström mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Kristina.Kihlstrom [at] fhs.se / +46 8-55342911

 • Jann Kleffner mer information

  Professor i internationell rätt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  jann.kleffner [at] fhs.se / +46 8-55342758

 • Mats Koraeus mer information

  Analytiker, senior
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Mats.Koraeus [at] fhs.se / +46 8-55342875

 • Mara Kreslina mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  mara.kreslina [at] fhs.se / +46 8-55342931

 • Ulrika Kumlien mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Ulrika.Kumlien [at] fhs.se / +46 8-55342557

 • Per Kärrman mer information

  Lärare Mark
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Per.Karrman [at] fhs.se / +46 8-55342672