L

 • Nils Laestadius mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Nils.Laestadius [at] fhs.se / +46 8-55342516

  Nils Laestadius, Kn, MPU 14-15
  Markstrid
  MVI/ALM/MteS
  Tidigare VFU Markstridsskolan och I19/Pbat Pansarskyttekompani

 • Peter Landén mer information

  Lokalansvarig
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Peter.Landen [at] fhs.se / +46 8-55342553

 • Kersti Larsdotter mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Kersti.Larsdotter [at] fhs.se / +46 8-55342551

 • Anders Larsson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Anders.Larsson [at] fhs.se

 • Anna-Karin Larsson mer information

  IT-pedagog
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Anna-Karin.Larsson [at] fhs.se / +46 8-55342984

 • Gerry Larsson mer information

  Professor.
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Gerry.Larsson [at] fhs.se / +46 8-55342653

 • Sofia Ledberg mer information

  LEKTOR, BITRÄDANDE
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Sofia.Ledberg [at] fhs.se / +46 8-55342554

 • Jarkko Leinonen mer information

  Lärare Mark
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  jarkko.Leinonen [at] fhs.se / +46 8-51439775

 • Frédérique Lémery mer information

  Tjänstledig
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Frederique.Lemery [at] fhs.se / Tjänstledig

 • Sofia Levy-Nilsson mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Sofia.Levy-Nilsson [at] fhs.se / +46 8-55342792

 • Jonas Lind mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Jonas.Lind [at] fhs.se

 • Per Lindahl mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Per.Lindahl [at] fhs.se

 • Sofie Lindberg mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Sofie.Lindberg [at] fhs.se

 • Rickard Lindborg mer information

  Chef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Rickard.Lindborg [at] fhs.se

 • Jens Lindh mer information

  Studierektor grundnivå
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Jens.Lindh [at] fhs.se / +46 8 55342611

 • Hans Liwång mer information

  Universitetslektor/Tjänstledig
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Hans.Liwang [at] fhs.se

  Hans Liwång är Docent i militärteknik och Tekn.dr. och Tekn.lic. i sjöfart och marin teknik (Chalmers) och Civ.ing. i skeppsteknik (KTH). Hans Liwång har drygt 15 års erfarenhet från Försvarets materielverk, KTH och Försvarshögskolan.

 • Olof Ljung mer information

  Militära programledningen, Ledning

  Olof.Ljung [at] fhs.se / +46 8-55342832

 • Tom Lundborg mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Tom.Lundborg [at] fhs.se / +46 8-55342793

  Tom Lundborg är docent i statsvetenskap. Hans forskning kretsar kring teorier om säkerhet och internationella relationer med särskilt fokus på tidens roll för att studera och analysera global och internationell politik. Toms forskning är tvärvetenskaplig och bygger på teorier om internationella relationer, politisk teori och filosofi.

 • Viktor Lundborg mer information

  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Viktor.Lundborg [at] fhs.se / +46 8-55342991

 • Emil Lundell mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Emil.Lundell [at] fhs.se

 • Edith Lundin mer information

  Administatör
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Edith.Lundin [at] fhs.se / +46 8-55342652

 • Josi Lundin mer information

  Adjunkt i Psykologi
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Josi.Lundin [at] fhs.se / +46 8-55342683

 • Martin Lundmark mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Martin.Lundmark [at] fhs.se / +46 8-55342644

 • Stefan Lundqvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Stefan.Lundqvist [at] fhs.se / +46 8-55342668

 • Markus Lyckman mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Markus.Lyckman [at] fhs.se

 • Daniel Lynch mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Daniel.Lynch [at] fhs.se

 • Lars Löfgren mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Lars.Lofgren [at] fhs.se / +46 8-55342813