M

 • Camilla Magnusson mer information

  Kommunikationschef
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Camilla.Magnusson [at] fhs.se / +46 8-55342736

 • Anders Malm mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Anders.Malm [at] fhs.se

 • Michael Malm mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Michael.Malm [at] fhs.se / +46 8-55342992

 • Lars Martinsson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  lars.martinsson [at] fhs.se / +46 8-55342720

 • Peter Mattsson mer information

  Fo-företr OP SAM
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  peter.mattsson [at] fhs.se / +46 8-55342614

 • Ulv Mattsson mer information

  Bibliotekarie - Stöd till forskning, DIVA
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Ulv.Mattsson [at] fhs.se / +46 8-55342564

 • Jerker Melin mer information

  Hantverkare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Jerker.Melin [at] fhs.se

 • Susanna Melin mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Susanna.Melin [at] fhs.se

 • Mats Melltorn mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Mats.Melltorn [at] fhs.se / +46 8-55342740

  Lärare TA Marin

 • Björn Miksch mer information

  Handläggare LADOK -frågor
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Bjorn.Miksch [at] fhs.se / +46 8-55342862

 • Christer Mildenberger mer information

  Handläggare
  Militära programledningen, Programledning OP

  Christer.Mildenberger [at] fhs.se / +46 8-55342976

 • Kjell Mo mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  Kjell.Mo [at] fhs.se / +46 8-55342665

 • Ronny Modigs mer information

  Institutionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  Ronny.Modigs [at] fhs.se / +46 8-55342905

 • Raheleh Mohebbi mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Raheleh.Mohebbi [at] fhs.se / +46 8-55342890

 • Marcus Mohlin mer information

  Officer
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Marcus.Mohlin [at] fhs.se / Se mobil

 • Pia Molander mer information

  Fo-företr Spec Ops
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Pia.Molander [at] fhs.se / +46 8-55342648

 • Johanna Muhrbeck mer information

  Assistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

  Johanna.Muhrbeck [at] fhs.se

 • Sten Munck af Rosenschöld mer information

  Konstansvarig
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  sten.munck-af-rosenschold [at] fhs.se / +46 8-55342986

 • Catrin Mårdell mer information

  Bibliotekschef
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

  Catrin.Mardell [at] fhs.se / +46 8-55342566

 • Peter Mårdell mer information

  C samordningsavdelningen/Verksamhetsledare
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Peter.Mardell [at] fhs.se / +46 8-55342647

 • Per Åke Mårtensson mer information

  Kurssamordnare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

  PerAke.Martensson [at] fhs.se / +46 8-55342556

 • Jan Mörtberg mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Jan.Mortberg [at] fhs.se