N

 • Lindy Newlove Eriksson mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  lindy.newlove-eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342773

 • Lars Nicander mer information

  C CATS
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Lars.Nicander [at] fhs.se / +46 8-55342781

 • Catarina Niklasson Schöön mer information

  Lä/Fo OP SAM
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Catarina.NiklassonSchoon [at] fhs.se / +46 8-55342824

 • Anders Nilsson mer information

  Systemutvecklare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  Anders.Nilsson2 [at] fhs.se / +46 8-55342655

 • Anders Nilsson mer information

  IT-Specialist
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Anders.Nilsson [at] fhs.se

 • Jan Nilsson mer information

  Tf C LVA/Lärare KVA Opkonst
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Jan.Nilsson [at] fhs.se

 • Joel Nilsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Joel.Nilsson [at] fhs.se

 • Niklas Nilsson mer information

  Biträdande lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Niklas.Nilsson [at] fhs.se / +46 8-55342858

 • Sofia Nilsson mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Sofia.Nilsson [at] fhs.se / +46 8-55342846

  Sofia Nilsson har en fil.dr i arbetslivspedagogik och en masters examen i statsvetenskap. Hennes forskning fokuserar på ledarskap och stress under påfrestande förhållanden.

 • Annette Nolan mer information

  Sektionschef Språk
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  annette.nolan [at] fhs.se / +46 8-55342902

  Universitetsadjunkt KVA Språk

 • Anja Nord mer information

  Ekonomihandläggare
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Anja.Nord [at] fhs.se / +46 8-55342627

 • Stefan Nordberg mer information

  Studerandeavdelningschef HSU
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Stefan.Nordberg [at] fhs.se / +46 8-55342952

 • Lars-Johan Nordlund mer information

  Lärare luft
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  lars-johan.nordlund [at] fhs.se / +46 8-55342912

 • Magnus Normark mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Magnus.Normark [at] fhs.se

  Analytiker vid Centrum för Asymmetriska hot och TerrorismStudier

 • Camilla Norrbin mer information

  Kvalificerad forskningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Camilla.Norrbin [at] fhs.se / +46 8-55342739

 • Martin Norsell mer information

  Prorektor/Professor i militärteknik
  Militärvetenskapliga institutionen, [Missing text /templates/netr/person/mta for sv], [Missing text /templates/netr/person/fou for sv]

  Martin.Norsell [at] fhs.se / +46 8-55342838

 • Anders Nygren mer information

  Lärare Luft
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Anders.Nygren [at] fhs.se / +46 8-55342650

  Lärare i luftoperationer/gemensamma operationer
  Examinator SU 3 Luft, SU 7 Luft, HSU 4, HSU 10 Valbar kurs Air Power

 • Kristofer Nygren mer information

  Programhandläggare (SU och HSU)
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Kristofer.Nygren [at] fhs.se / +46 8-55342995