P

 • Eric Paglia mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Eric.Paglia [at] fhs.se / +46 8-55342796

 • Mike Palmer mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Mike.Palmer [at] fhs.se

 • Björn Palmertz mer information

  Senioranalytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Bjorn.Palmertz [at] fhs.se / +46 8-55342788

 • Anders Palmgren mer information

  militär lärare och forskare/Programchef HOP
  Militära programledningen, Ledning

  Anders.Palmgren [at] fhs.se / +46 8-55342641

 • Ove Pappila mer information

  Lä/Fo OP SAM
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Ove.Pappila [at] fhs.se / +46 8-55342670

 • Charles Parker mer information

  Charles.Parker [at] ui.se

 • Maria Perényi mer information

  Anna Lind-biblioteket - Anna Lindh Library
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Maria.Perenyi [at] fhs.se / +46 8-55342525

 • Jarmo Perkola mer information

  Lärare Mark
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  jarmo.perkola [at] fhs.se / +46 8-55342966

 • Stephan Persson-Tyrling mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Stephan.Persson-Tyrling [at] fhs.se

 • Alexander Petersson mer information

  Drifttekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Alexander.Petersson [at] fhs.se

 • Christer Pettersson mer information

  Vaktmästare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Christer.Pettersson [at] fhs.se / +46 8-55342576

 • Ulrica Pettersson mer information

  Lektor, Biträdande
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Ulrica.Pettersson [at] fhs.se / +46 8-55342941

 • Ylva Pettersson mer information

  Forskningsassistent
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Ylva.Pettersson [at] fhs.se