R

 • Otto Ramirez mer information

  IT-chef/stf C AVS
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  otto.ramirez [at] fhs.se / +46 8-55342993

 • Magnus Ranstorp mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Magnus.Ranstorp [at] fhs.se / +46 8-55342787

  Over the last 20 years Dr. Magnus Ranstorp has worked closely on terrorism and counterterrorism issues worldwide with a special focus on Islamist extremism.

 • Michael Reberg mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  michael.reberg [at] fhs.se / +46 8-55342807

 • Mats Rehn mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Mats.Rehn [at] fhs.se / +46 8-55342871

 • Johan René mer information

  Högskoleförvaltningen

  Johan.Rene [at] fhs.se / +46 8-55342645

 • Tomas Ries mer information

  Lektor i strategi och säkerhetspolitik
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  Tomas.Ries [at] fhs.se / +46 768-799898

 • Magna Robertsson mer information

  Universitetsadjunkt, doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Magna.Robertsson [at] fhs.se / +46 8-55342710

  Magna Robertsson är studierektor för utbildningen i Ledarskap under påfrestande förhållanden (LUPF) på Försvarshögskolan. Magna är anställd som universitetsadjunkt och är kursansvarig på delkursen Ledarskap och etik på fortsättningskursen på LUPF. Magnas forskning handlar om militär professionsetik och hon doktorerar vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Magna har en fil.mag. i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan från Uppsala universitet i samverkan med Förvarshögskolan, samt en fil.kand. i informatik från Mälardalens högskola.

 • Johan Rodensjö mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Johan.Rodensjo [at] fhs.se / +46 8-55342544

 • Emelie Roos mer information

  Jurist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Emelie.Roos [at] fhs.se / +46 55342970

 • Jörgen Rosén mer information

  Programchef SU
  Militära programledningen, Programledning SU

  Jorgen.Rosen [at] fhs.se

 • Chiara Ruffa mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

  chiara.ruffa [at] fhs.se

 • Daniel Rydberg mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Daniel.Rydberg [at] fhs.se

 • Ingegerd Rydberg mer information

  Ekonom
  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Ingegerd.Rydberg [at] fhs.se / +46 8-55342592

 • Joacim Rydmark mer information

  Ledn. vetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Joacim.Rydmark [at] fhs.se / +46 8-55342621

  Joacim Rydmark är sedan den 1 feb 2015 doktorand i Ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan, antagen vid Lunds universitet (LTH) i ämnet Risk och säkerhet. Joacims avhandlingsarbete handlar om metoder för beskrivnig av risker i dynamiska beslutssituationer, så som vid militär insatsledning.

  Joacim har sedan tidigare en Fil. lic i ämnet Offentlig förvaltning med Statsvetenskaplig inriktning från Göteborgs universitet. Joacim läste sin grundutbildning i Statsvetenskap vid Uppsala universitet.

 • Mikael Råman mer information

  Samordnare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, ledning

  Mikael.Raman [at] fhs.se / +46 8-55342660