S

 • Niklas Sagrén mer information

  Kommunikatör
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Niklas.Sagren [at] fhs.se / +46 8-55342730

 • Tom Samuelsson mer information

  Digital strateg
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Tom.Samuelsson [at] fhs.se / +46 8-55342960

 • Daniel Sandberg mer information

  Analytiker
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

  Daniel.Sandberg [at] fhs.se / +46 8-55372998

 • Yvonne Sandfeldt mer information

  Ekonomichef
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Yvonne.Sandfeldt [at] fhs.se / +46 55342550

 • Malena Sandh mer information

  Administrativ chef
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Malena.Sandh [at] fhs.se / 46 8-55342979

 • Hans Sandström mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  hans.sandstrom [at] fhs.se / +46 8-55342632

 • Per Sarri mer information

  VFU samordnare och administration
  Militära programledningen, Programledning OP

  Per.Sarri [at] fhs.se / +46 8-55342643

 • Martin Schüler mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  Martin.Schuler [at] fhs.se / +46 8-55342530

 • Patrik Selander mer information

  IT-tekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  patrik.selander [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Shima Shahram-Mehr mer information

  Ekonom, kvalificerad
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledning

  Shima.Shahram-Mehr [at] fhs.se / +46 8-55342508

 • Johan Sigholm mer information

  Militär lärare/Forskare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  johan.sigholm [at] fhs.se / +46 8-55342656

  Johan Sigholm undervisar och forskar i ämnet militärteknik, med fokus på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt kvalificerade hot i cybermiljön. Han är teknologie doktor i informationsteknologi, flygingenjör och major i Flygvapnet.

 • Stefan Silfverskiöld mer information

  Universitetslektor i militärteknik
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Stefan.Silfverskiold [at] fhs.se / +46 8-55342850

  Teknisk Doktor, Kommendörkapten

 • Paula Silfverstolpe mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Paula.Silfverstolpe [at] fhs.se / +46 8-55342676

 • Fredrika Sinclair mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Fredrika.Sinclair [at] fhs.se / 073-4210569

 • Åke Sivertun mer information

  Professor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  ake.sivertun [at] fhs.se / +46 8-55342692

 • Toivo Sjöberg mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Toivo.Sjoberg [at] fhs.se

 • Ingvar Sjöblom mer information

  Fo-företr Targeting
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  ingvar.sjoblom [at] fhs.se / +46 8-55342622

  Universitetsadjunkt, fil.dr

 • Ulrika Sjöström mer information

  Administrativ chef
  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  ulrika.sjostrom [at] fhs.se / +46 8-55342820

 • Guy Skingsley mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  guy.skingsley [at] fhs.se / +46 8-55342927

 • Per Skoglund mer information

  Officer
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Per.Skoglund [at] fhs.se / +46 70-6766528

 • Ewa Skoog Haslum mer information

  Vicerektor
  Högskoleförvaltningen, Rektor

  Ewa.SkoogHaslum [at] fhs.se / +46 8-55342709

 • Ulrik Spak mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Ulrik.Spak [at] fhs.se / +46 8-55342623

 • Henric Stenmark mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Henric.Stenmark [at] fhs.se / +46 8-55342555

  Pedagogisk utvecklare vid Försvarshögskolan. Utlandsveteran.

 • Eric Stern mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Eric.Stern [at] fhs.se / +46 8-55342712

 • Ellen Strömbäck mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Ellen.Stromback [at] fhs.se / +46 8-55342512

 • Peter Sturesson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Peter.Sturesson [at] fhs.se

  Kapten, Civilingenjör i Teknisk Fysik med Materialvetenskap. Doktorand i Militärteknik

 • Carl-Einar Stålvant mer information

  Universitetslektor i statsvetenskap
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

  Carl-Einar.Stalvant [at] fhs.se / +46 8-55342715

 • Charles Sulocki mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Charles.Sulocki [at] fhs.se / +46 8-55342543

 • Bengt Sundelius mer information

  Professor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

  Bengt.Sundelius [at] fhs.se / +46 8-55342701

 • Tommy Sundin mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskapsavdelningen

  Tommy.Sundin [at] fhs.se / 0703246592

 • Christer Svanborg mer information

  HLä Info Ops
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Christer.Svanborg [at] fhs.se / +46 8-55342634

 • Sofia Svensén mer information

  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Sofia.Svensen [at] fhs.se

 • Karl Sörenson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Karl.Sorenson [at] fhs.se / +46 8-55342896