CJSE är över för i år

28 april 2017

Idag avslutas CJSE 17, stabsövningen Combined Joint Staff Exercise. Över 1 200 personer från 24 olika nationer har samarbetat över nationsgränser och övats både taktiskt och operativt på plats i Enköping, Karlskrona och Uppsala.

Bengt Axelsson, brigadgeneral vid FHS är övningsledare för sjunde året i rad berättar för försvarsmakten.se om övningen:

— Det är viktigt att vi har förmågan i Sverige att själva kunna planera och genomföra en stor övning om vi ska kunna hantera viktiga situationer som uppstår. Klarar vi inte av det så tror jag inte heller på vår förmåga att hantera stora insatser, så det hänger ihop. Vi ska så långt som möjligt försöka åstadkomma en förmåga, och med den här typen av stabsövningar kommer vi inte närmare verkligheten än så.

— Förväntningarna är många, och självklart ska vi leva upp till de övningsmål som finns. Jag vill att alla som kommer hit gör det för att de vill utvecklas. Jag förväntar mig också att det knyts många nya personliga kontakter utanför tjänsten, att folk trivs och har kul tillsammans, avslutar Bengt Axelsson.

Lyckad övning i Uppsala

I Uppsala har övningen tagits till nästa nivå i och med samverkan med andra stridskrafter och interagerande i planering och genomförande berättar Anders Nygren, överstelöjtnant vid FHS som varit ställföreträdande chef för flygkomponenten.

För försvarsmakten.se berättar Anders Nygren att årets övning i Uppsala har varit unik och viktig av många anledningar.

– Det är viktigt att få samöva med kollegor från andra nationer. Att gemensamt kunna lösa internationella kriser trots vissa språkbarriärer och begränsade resurser, är en viktig framgång i en sådan här övning. Speciellt viktigt är samarbetet med våra finska kollegor. Vi delar många gemensamma problem och därför borde vår samlade förmåga tillsammans kunna vara en del av lösningen, säger Anders Nygren.

Är du nyfiken på att veta mer om årets stabsövning så rekommenderar vi läsning och lyssning under följande länkar:

Uppsala har förvandlats till en krigzon - 24 Uppsala

Militärövning på Ärna - P4 Uppland

Försvarsmaktens reportage från CJSE

Foto: Mats Gyllander Försvarsmakten.