Försvarshögskolan i Almedalen 2017

26 juni 2017

Almedalsveckan arrangeras i Visby kommande vecka (2-9 juli) och är en årlig mötesplats där politiker, offentlig sektor, ideell sektor, näringsliv och medborgare träffas för att samtala om aktuella politiska frågeställningar. Under veckan arrangeras omkring 3000 seminarier inom en mängd samhällsområden.

Almedalsveckan arrangeras i Visby kommande vecka (2-9 juli). Almedalsveckan är en årlig tradition där politiker, offentlig sektor, ideell sektor, näringsliv och medborgare möts för att samtala om aktuella politiska frågeställningar. Under veckan arrangeras omkring 3000 seminarier inom en mängd olika samhällsområden.

Försvarshögskolan närvarar under Almedalsveckan med målsättningen att:

 1. Exponera våra forskare och vår expertis inom statsvetenskap, säkerhet och försvar
 2. Bygga Försvarshögskolans varumärke som viktig aktör i samhällsbygget
 3. Följa det offentliga samtalet inom Försvarshögskolans profilfrågor
 4. Öka försäljningen av uppdragsutbildningar och analysunderlag

Fem egna seminarier

Vi arrangerar fem egna seminarier som berör aktuella frågeställningar inom försvar och säkerhet

 1. Höjd beredskap – ett verktyg för samhällsstörningar i gråzonen?
 2. Triple Helix – ett verktyg mot framtida militära hot
 3. Framtidens soldat – en hacker? Så fungerar cyberförsvaret
 4. Så attraherar vi unga till försvaret
 5. Så påverkar Trump och Brexit det europeiska försvarssamarbetet

Alla Försvarshögskolans seminarier livestreamas på nätet och publiceras på Youtube för senare visning.

Våra forskare deltar också i en mängd seminarier arrangerade av andra organisationer. För att hitta dessa sök på "försvarshögskolan" i Almedalskalendariet.

Försvarshögskolans deltagare 2017 är

 • Ann Enander
 • Anna Fornstedt
 • Björn Brenner
 • Carina Jonsson
 • Eino Örnfeldt
 • Ewa Haslum Skoog
 • Jenny Deschamps-Berger
 • Johan Sigholm
 • Kjell Engelbrekt
 • Martin Norsell
 • Marika Ericson
 • Magnus Ekengren
 • Michael Malm
 • Robert Egnell
 • Ronny Modigs
 • Stefan Silfverskiöld
 • Tom Samuelsson
 • Victoria Asp

Utöver ovan besöker ett antal medarbetare Almedalsveckan i egen regi.

Frågor?

Kontakta Tom Samuelsson / Carina Jonsson på kommunikationsavdelningen.