Disputation i katastrofer, sårbarhet och makt

16 maj 2017

Sara Bondesson, Crismart Försvarshögskolan disputerar vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 19 maj kl. 13.15 i Brusewitz salen, Östra Ågatan 19.

Sara Bondessons avhandling har titeln "Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy" och handlar om vilken roll sociala rörelser kan ha för att minska sårbarhet, och vad som händer när en katastrofs akuta skede övergår i ett långsiktigt politiskt återuppbyggnadsarbete.

Opponent är Professor Annica Kronsell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, och övriga ledamöter är Ashok Swain, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och Christer Karlsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.