Disputation om centralt styrd samverkan i Turkisk naturkatastrofkontext

5 juni 2017

Helena Hermansson, analytiker på Crismart, disputerar den 8 juni med sin avhandling "Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey" vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Opponent är professor Annica Sandström från institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå Tekniska universitet.

Övriga ledamöter i betygsnämnden är professor PerOla Öberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, professor Inga Brandell, Samhällsvetenskapliga institutionen, Södertörns högskola och professor Alexandra Waluszewski, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Helena Hermansson är anställd vid Crismart och knuten till CNDS, Centrum för naturkatastrofslära, som också finansierade doktorandstudierna.