Hur motverkar vi diskriminering i vår organisation?

16 november 2017

I samband med #metoo-rörelsen och nya diskrimineringslagen som infördes 1 jan 2017 bjuder vi härmed in till två utbildningstillfällen om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Under en halvdag lär Patrik Edgren oss hur vi bör agera för att åtgärda och förebygga kränkningar såväl inom vår organisation som bland våra studenter.

Utbildningen fokuserar främst på lärarrollen och är obligatorisk för lärare. Övrig personal är välkommen att anmäla sig och deltar i mån av plats.

Kurstillfällen och anmälan

Du som arbetar i Stockholm är välkommen att anmäla dig till ett av två utbildningstillfällen innan jul:

onsdagen 6 december kl. 09.00-12.00 eller torsdagen den 14 dec 13.00-16.00.

Du anmäler dig via formuläret längst ner på sidan senast den 30 november.

För er som inte har möjlighet att närvara vid något av dessa två tillfällen så kommer det att erbjudas ytterligare ett par utbildningstillfällen våren 2018.

För er i Karlstad kommer utbildningen erbjudas våren 2018.

Exempel ur innehållet

  • Under vilka slags förhållanden finns det särskilda risker för kränkningar i en organisation? Och hur kommer det sig att människor diskriminerar varandra?
  • Vad är egentligen kränkande särbehandling/kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier? Vad säger lagen om vårt ansvar att förebygga och åtgärda? En kort genomgång av relevant arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.
  • Vår högskolas policy mot kränkande särbehandling/kränkande behandling, trakasserier mm. Vad är mitt ansvar som lärare och hur ska jag som steg för steg agera när det väl händer? Hur kan utredningen framgångsrikt skötas rent metodiskt? Vilka åtgärder är allra viktigast att vidta på kort sikt?
  • Hur kan vi undersöka situation i vår organisation? Hur kan vi på lång sikt bidra till en jämlik organisationskultur för medarbetare och studenter?

Om Patrik Edgren

Som en av Sveriges mest erfarna jämlikhetsexperter har Patrik Edgren stora kunskaper om lagstiftning och arbetsmiljöforskning kring mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och annan diskriminering. Patrik har bland annat arbetat som jämställdhets- och arbetsmiljöexpert för Lärarförbundet.

För Jämställdhetsombudsmannens och Diskrimineringsombudsmannens räkning coachade Patrik under elva år organisationer i deras arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Han har ansvarat för kunskapsutvecklingen i DO:s nätverk bestående av jämlikhetssamordnare från 32 av Sveriges lärosäten. Patrik och har även erfarenhet av att utreda individärenden för Diskrimineringsombudsmannens räkning. Han har också medverkat i jämställdhetsministerns jämställdhetsråd.

Anmälan

Ange det kurstillfälle då du vill delta: