Inspirationsdag om flexibelt lärande

26 september 2017

Vill du tänka nytt i din undervisning eller är du nyfiken på hur andra på Försvarshögskolan har utvecklat sin undervisning? Då är inspirationsdagen om flexibelt lärande för dig! Boka den 10 oktober kl. 09:00-15:00 redan nu.

Program

09.00 - 09.15  Inledning - Vice rektor, Ewa Skoog Haslum

09.15 - 09.30  Högre officersprogrammet - Jörgen Rosén

09.30 - 09.45  Studerandeperspektiv på flexibelt lärande - Martin Schüler

09.45 - 10.15  FIKA och "Runda bordet"

10.15 - 11.00  Creating a rich, social, learning environment for distance and campus education - Satish Patel, Umeå universitet

11.00 - 11.15  Gående quizz och val av parallella sessioner

11.15 - 12.00  forts. - Satish Patel

12.00 - 13.00  L U N C H på egen hand

13.00 - 13.45  Parallella sessioner:

  • Bredband till kunskap - förförståelse på distans
  • Introduktion till upphovsrätten
  • Itslearning as a blended learning tool
  • Kursdesign i itslearning
  • Pedagogisk utveckling och rum för aktivt lärande
  • Peer learning

13.45 - 14.15  FIKA och "IKT-pedagogiska möjligheter"

14.15 - 14:45  Paneldebatt

14:45 - 15:00  Reflektioner från dagen

Förmiddags- och eftermiddagsfika kommer att finnas till anmälda deltagare.

Anmälan

Beskrivning av parallella sessioner

Bredband till kunskap - förförståelse på distans. Hur vi har sett på distansundervisning och nyttjat den undervisningsformen i Temakurs reguljär krigföring (HSU 6).
- Anders Josefsson

Introduktion till upphovsrätten. Vad är upphovsrätt och vilka regler gäller för användning av ett upphovsrättsligt skyddat verk.
- Maria Juntura

Itslearning as a blended learning tool. Producing a course combining different ways to use Itslearning both on a daily basis and as a blended learning tool.
- Orla Fehrling

Kursdesign i itslearning. Kursdesign med planering, genomförande och utvärdering i itslearning.
- Per-Åke Mårtensson

Pedagogisk utveckling och aktivt lärande. Pedagogisk utveckling och erfarenheter av rum utformade för aktivt lärande (Active Learning Classroom, ALC).
- Andreas Nilsson & Petter Svensson, Sjöstridsskolan

Peer learning. Peer learning vid seminarier i högre stabsofficersutbildningen.
- Aida Alvinius

Ladda upp med New Media Consortiums rapport om trender i högre utbildning:

Anna Lindh-biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek inom försvar, utrikes- och säkerhetspolitik