Inspirationsdag om flexibelt lärande

22 augusti 2017

Vill du tänka nytt i din undervisning eller är du nyfiken på hur andra på Försvarshögskolan har utvecklat sin undervisning? Då är inspirationsdagen om flexibelt lärande för dig! Boka den 10 oktober kl. 09:00-15:00 redan nu.

På programmet:

  • Inledning av Vicerektor
  • Högre Officersprogrammet
  • Inspirationsföreläsning med Satish Patel från Umeå Universitet
  • Pedagogiskt erfarenhetsutbyte

Detaljerat program presenteras senare.

Förmiddags- och eftermiddagsfika kommer att finnas till anmälda deltagare.

Anmälan

Ladda upp med New Media Consortiums rapport om trender i högre utbildning:

Anna Lindh-biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek inom försvar, utrikes- och säkerhetspolitik