Maria studerar destruktivt ledarskap i krishantering

12 juli 2017

Maria Fors Brandebo, forskare vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad, har blivit beviljad 1.8 miljoner kronor i postdoktoralt stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Under två år med start från 1/7 2017 kommer Maria att studera destruktivt ledarskap i krishantering.

Avsikten är att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för att identifiera vilka typer av destruktiva ledarbeteenden som förekommer i denna typ av kontext.

Studien är en fortsättning på Marias avhandlingsarbete. Maria har sedan 2007 studerat destruktivt ledarskap inom militär kontext. Beviljandet av dessa forskningsmedel möjliggör nu för Maria att studera destruktivt ledarskap i en ny kontext.

Läs mer om destruktivt ledarskap:

Foto: Joel Thungren/FörsvarsmaktenMaria Fors Brandebo
Universitetsadjunkt
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

maria.forsbrandebo [at] fhs.se