Nominera militära lärare till Siegrothska priset

8 november 2017

Det är hög tid att nominera kandidater till nyinrättade Siegrothska priset. Priset ska gå till militära lärare som utmärkt sig som pedagogiskt skickliga. Nomineringar ska vara inlämnade senast den 17 november. Pristagaren tillkännages vid Högtidsdagen den 7 december.

Siegrothska priset syftar till att uppmärksamma och belöna pedagogisk skicklighet hos officerare verksamma som lärare vid Försvarshögskolan eller vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Försvarsmaktens stridsskolor inom ramen för Försvarshögskolan officersutbildningar. Initiativtagare och finansiär av priset är Kungl. Södermanlands regementes Officerares Kamratförening.

Flera pristagare möjligt

Priset kan delas mellan militära lärare som gemensamt utmärkt sig i pedagogisk skicklighet. Priset kan utdelas till fler än en kandidat då det finns flera kandidater som bedöms likvärdiga i fråga om pedagogisk skicklighet. Prissumman delas i så fall mellan mottagarna.

Nominera senast den 17 november genom att skicka namn och motivering till Siegrothskapriset [at] fhs.se

Vilka får nominera?

Behöriga att nominera är dels anställda vid Försvarshögskolan eller vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt vid FM stridsskolor inom ramen för FHS officersutbildningar, dels studenter på Officersprogrammet eller deltagare i uppdragsutbildning på uppdrag av Försvarsmakten.