Ny juridisk databas på biblioteket

30 november 2017

Anna Lindh-biblioteket har nu ordnat åtkomst till den juridiska databasen Zeteo för studerande och personal vid Försvarshögskolan.

Du når databasen via bibliotekets databaslista eller via denna länk: Zeteo.

Zeteo, som produceras av Wolters Kluwer (tidigare Norstedts Juridik), innehåller författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer samt EU-rätt. Ett urval djupa lagkommentarer ingår också. De är följande:

Arbetsrätt och arbetsmiljö

 • Offentlig arbetsrätt, Hinn, Aspegren, Karlson

Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap

 • Förvaltningslagen, Hellners, Malmqvist
 • Grundlagarna, RF, SO, RO, Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason, Regner
 • Kommunallagen, Lindquist, Losman
 • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Rosén Andersson, Hallberg, Willquist, Norlén, Näslund, Piper
 • Offentlighets- och sekretesslagen (GB), Geijer, Lenberg, Tansjö
 • Polislagen (GB), Berggren, Munck
 • Utlänningslagen, Wikrén, Sandesjö

Processrätt

 • Rättegångsbalken (LHB), Fitger, Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist, Renfors

Referensverk och ordböcker

 • Rättspraxis i litteraturen, Regner, Berggren, Lindh

Straffrätt

 • Brottsbalken (BB), Berggren, Bäcklund, Leijonhufvud, Munck, Träskman, Victor, Wennberg, Wersäll

Zeteos nyhetstjänst (tillbaka till år 2000) ingår också.

FHS personal (ej studenter) kan få personliga inloggningar till tjänsten. Med ett personligt konto kan du:

 • logga in i tjänsten var helst du befinner dig med en internetuppkoppling,
 • få det dagliga nyhetsbrevet till din e-post och kan välja vilka ämnesområden du vill se i mejlet samt stänga av eller ändra hur ofta du vill få utskicken,
 • spara bokmärken och göra rättsutredningar (sammanställa vald information och spara ned på egen dator i Word).

Om du är intresserad av en personlig inloggning, hör av dig till databaser [at] fhs.se!

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta oss:

databaser [at] fhs.se