Nytt system för betygsrapportering satt i bruk

21 juni 2017

Ny funktionalitet för betygsrapportering – en del av ett kommande nytt studiedokumentationssystem - har börjat användas under vårterminen.

Nu har de första betygen inrapporterats i Ladok med hjälp av ett webbaserat gränssnitt för resultatrapportering. Gränssnittet tillåter kursansvariga och examinatorer att direkt i systemet rapportera och attestera resultat. Det är utvecklat av det nationella Ladok3-projektet med syfte att underlätta övergången till nya Ladok, som för Försvarshögskolans del enligt planering kommer att tas i drift under 2018. Hanteringen är helt elektronisk och innebär att rättningsprotokoll och arkivlistor inte längre används.

Kursen Krut, knektar och kungar var först ut att rapporteras digitalt

Först ut att rapporteras var delmoment "Krut, knektar och kungar, krig och samhälle 1500-1815" inom Grundkurs i militärhistoria. Kursanansvarig och attestant (examinator) var Piotr Wawrzeniuk. Stort grattis från det lokala Ladok3-projektet!

I dagsläget har fem lärare och fyra attestanter rapporterat resultat i det nya gränssnittet och responsen har hittills varit väldigt positiv.

Utbildning för kursansvariga och examinatorer

Inriktningen är att all rapportering och attestering av betyg vid FHS ska ske digitalt från våren 2018. Kursansvariga som är anställda vid FHS samt examinatorer kommer att utbildas löpande under hösten 2017 och in på våren 2018. Berörda kursansvariga och examinatorer kommer att kontaktas per e-post i god tid.

Vill du veta mer?

För mer information om nya Ladok och digital resultatrapportering: kontakta Björn Miksch (Ladokansvarig), bjorn.miksch [at] fhs.se, 08-55342862, Lina Johansson (deltagare i Ladok3-projektet), lina.johansson [at] fhs.se, 08-55342942 eller Anna-Karin Thimgren (lokal projektledare för Ladok3-projektet), anna-karin.thimgren [at] fhs.se, 08-55342806.

www.ladok.se

https://www.fhs.se/sv/medarbetarwebben/utbildning-forskning/utbildning/nya-ladok/aktuellt/