Så påverkas Försvarshögskolan av Aurora 17

11 september 2017

Idag inleds försvarsmaktsövning Aurora 17, och avslutas 29 september. Försvarshögskolan har ingen aktiv roll i övningen men flera lärare och studerande deltar. Därför kommer det vara färre personer på plats i skolans lokaler än normalt under övningsveckorna.

Så påverkas lärarkåren

Mellan 10-20 av våra militära lärare deltar i Aurora 17. Dels tjänstgör några i sin krigsbefattning, och dels ingår några i övningsledningen.

Så påverkas studenterna

  • HSU/SU: I stort sett alla vid HSU och SU deltar i Aurora 17. Under övningen tjänstgör de i Försvarsmakten. Deltagandet ingår alltså inte i Försvarshögskolans utbildning.

  • OP åk 1 (17-20): Deltar ej i övningen

  • OP åk 2 (16-19): Deltar i övningen, men gör det under försvarsmaktstid – alltså inte som en del av FHS utbildning.

  • OP åk 3 (15-18): Deltar i övningen, men är denna termin på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och deltar därför i Aurora 17 som en del av dessa förband.

Förvaltningspersonal, civila lärare och studenter deltar inte i övningen, undantaget de med tjänstgöring i hemvärnet.

Försvarshögskolans utbildning påverkas bara marginellt av övningen, eftersom den varit känd länge. Utbildningen vid HSU och SU har dock omplanerats något för att ta ikapp de fyra veckor som övningen tar i anspråk.

Studenter, lärare och personal som deltar i Aurora 17 väntas vara åter senast 2 oktober.

Läs mer om Aurora 17 på Försvarsmaktens hemsida