Sista dag för betygsrapportering inför årsredovisningen

6 december 2017

Kom ihåg att inrapportering av 2017 års betyg till Ladok ska göras innan 11 januari. Därefter stängs Ladok för arbete med årsredovisningen.

Resultat med examinationsdatum före årsskiftet bör om möjligt vara inrapporterade till dess. Examinationer som genomförs i januari kommer att komma med vid nästa årsredovisning.

Betyg med examinationsdatum under 2017 som rapporteras in för sent kommer inte att komma med i underlaget för årsredovisningen 2017.

Vid frågor kontakta Björn Miksch, Ladokansvarig.

Kontaktperson

Björn Miksch
Handläggare LADOK -frågor
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Bjorn.Miksch [at] fhs.se