Stor uppslutning på Veterandagen 2017

30 maj 2017

Under Veterandagen igår firades Sveriges veteraner över hela landet. I Stockholm arrangerades en öppen folkfest på Sjöhistoriska Muséet som innehöll tal, medaljering, kransnedläggning, fallskärmshoppning och musik.

Från Försvarshögskolans sida deltog rektor Romulo Enmark, vicerektor Ewa Skoog Haslum och professor Robert Egnell.

Se fler bilder från Veterandagsfirandet på Försvarshögskolans facebooksida.