Uppdaterad vägledning kring examinationsfrågor

1 september 2017

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fram en uppdaterad upplaga av sin rapport Rättssäker examination, som är tänkt att utgöra ett stöd för examinatorer och andra som berörs av ämnet.

En förändring som lyfts fram som viktig jämfört med föregående version är att rapporten tar upp anpassade examinationsformer för studenter med funktionsnedsättning.

Följ länken till höger för att komma till den nya versionen.