Utbetalning av överskjutande semesterdagar 2017

3 december 2017

Ändrade regler för antalet sparade semesterdagar 2017-10-01
De centrala parterna har i årets avtalsrörelse kommit överens om ändring av Villkorsavtalet gällande sparad semester - maxtaket för sparad semester sänks från 35 dagar till 30 dagar.
Du har möjlighet att få överskjutande semesterdagar utbetalda i december. Läs hela nyheten för mer info och tillvägagångssätt.

Utbetalning av överskjutande semesterdagar 2017

Ändrade regler för antalet sparade semesterdagar 2017-10-01
(5 kap. 13 §). Ändringen träder i kraft 1 oktober 2017 och lyder:

- Sparad semester
Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 30.

- Övergångsbestämmelser:
Arbetstagare som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2022.

Detta innebär att FHS kommer att betala ut överskjutande semesterdagar i pengar efter årsskiftet (marslönen) för de semesterdagar som inte omfattas av övergångsreglerna.

Anställda som önskar få överskjutande semesterdagar utbetalda redan i år har möjlighet att få dessa utbetalda med decemberlönen.
Detta gäller även för anställda med semesterdagar som omfattas av övergångsreglerna.

För att få semesterdagar utbetalda i pengar redan i december behöver du, efter att semesterplanen är fastställd, fylla i en särskild blankett som HR-avdelningen tagit fram för detta ändamål.
Blanketten finns upplagd i Blankettarkivet under rubriken "Lön - underlag för utbetalning" på Medarbetarwebben, "Utbetalning av överskjutande semesterdagar 2017".

Sista dag att lämna in blanketten är den 7/12 /(tiden förlängd).