Utmärkelse till ledarskapsforskare vid Försvarshögskolan

18 juni 2017

Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larssons artikel "Leadership: Is bad stronger than good?" (publicerad i tidskriften Leadership & Organization Development Journal, 2016) har av tidskriftens editorial team blivit utvald som "highly commended" in the Emerald Literati Network Awards for Excellence.

Artikeln syftar till att studera om tesen "dåligt är starkare än bra" stämmer för olika ledarskapsaspekter så som tillit till närmsta chef, emotionell utmattning, arbetsklimat och benägenhet att lämna Försvarsmakten. Militär personal från Estland, Nederländerna, Schweiz och Sverige har deltagit i studien.

Med anledning av utmärkelsen är artikeln gratis att ladda ner till och med 20 juni 2018. Här hittar man artikeln:

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/LODJ-09-2014-0191

Maria Fors Brandebo
Universitetsadjunkt
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

maria.forsbrandebo [at] fhs.se

Sofia Nilsson
Universitetsadjunkt
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Sofia.Nilsson [at] fhs.se

Gerry Larsson
Professor.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Gerry.Larsson [at] fhs.se