Nyhetsarkiv

 • Storsatsning på Försvarshögskolan i budgetpropositionen

  Försvarshögskolan föreslås få 200 nya utbildningsplatser, tio miljoner kronor i nya forskningsanslag och ytterligare totalt tolv miljoner till officersprogrammet. Det framgår av regeringens budgetproposition. Förslaget innebär 32 miljoner kronor extra till lärosätet under de närmaste tre åren.

  21 september 2017

 • Personlig träning för alla anställda

  Medarbetarundersökningen som gjordes tidigare i år visade att många anställda har behov av återhämtning. Därför är återhämtning årets tema för friskvården vid Försvarshögskolan.

  14 september 2017

 • Hans Granlund ny chef för Militära programledningen

  Överste Hans Granlund börjar vid Försvarshögskolan 15 september 2017 och kommer den 1 oktober att tillträda som ny chef för Militära Programledningen. Hans är planerad att tjänstgöra vid FHS i minst tre år.

  14 september 2017

 • Så påverkas Försvarshögskolan av Aurora 17

  Idag inleds försvarsmaktsövning Aurora 17, och avslutas 29 september. Försvarshögskolan har ingen aktiv roll i övningen men flera lärare och studerande deltar. Därför kommer det vara färre personer på plats i skolans lokaler än normalt under övningsveckorna.

  11 september 2017

 • Uppdaterad vägledning kring examinationsfrågor

  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tagit fram en uppdaterad upplaga av sin rapport Rättssäker examination, som är tänkt att utgöra ett stöd för examinatorer och andra som berörs av ämnet.

  1 september 2017

 • Studenterna flyttade in på Försvarshögskolan

  Måndagen den 28 augusti flyttade de nya studenterna in på Försvarshögskolan.

  29 augusti 2017

 • Inspirationsdag om flexibelt lärande

  Vill du tänka nytt i din undervisning eller är du nyfiken på hur andra på Försvarshögskolan har utvecklat sin undervisning? Då är inspirationsdagen om flexibelt lärande för dig! Boka den 10 oktober kl. 09:00-15:00 redan nu.

  22 augusti 2017

 • Försvarshögskolan deltog i Prideparaden 2017

  Under lördagen deltog Försvarshögskolan tillsammans med övriga försvarsmyndigheter i Stockholm Pride.

  10 augusti 2017

 • Maria studerar destruktivt ledarskap i krishantering

  Maria Fors Brandebo, forskare vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad, har blivit beviljad 1.8 miljoner kronor i postdoktoralt stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

  12 juli 2017

 • Försvarshögskolan i Almedalen 2017

  Almedalsveckan arrangeras i Visby kommande vecka (2-9 juli) och är en årlig mötesplats där politiker, offentlig sektor, ideell sektor, näringsliv och medborgare träffas för att samtala om aktuella politiska frågeställningar. Under veckan arrangeras omkring 3000 seminarier inom en mängd samhällsområden.

  26 juni 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 941.