Fältövning på Nordkalotten

6 september 2012

Just nu genomför Försvarshögskolans militärvetenskapliga institution en fältövning på Nordkalotten. Denna region, en gång skådeplats för Lapplandskriget och det så kallade slaget om Nordkalotten, har idag fått förnyad ekonomisk och strategisk betydelse.

– Vi är här för att skapa oss en fullständig bild av de operativa förutsättningarna, berättar övningsledaren Ulf Siverstedt på telefon från ett regnigt Kirkenes i Norge. Kartor och klassrumsdiskussioner kan ge en föraning om hur det ligger till, men vill man ha verklig förståelse för operativa förutsättningar och begränsningar måste man uppleva geografin och verkligheten på plats.

Övningen kretsar kring ett fiktivt scenario där det säkerhetspolitiska läget försämrats och man ska iscensätta en operation för att förstärka Sveriges territoriella försvar. Scenariot är påhittat men utgår från reella förutsättningar och miljöer.

– Deltagarna studerar terrängen till lands och till sjöss, säger Ulf, och deras analyser och tankar testas sedan i krigsspel och seminarier.

Övningsdeltagarna är lärare och forskare verksamma inom olika delar av Militärvetenskapliga institutionen. Målet är att de efter övningen ska ha utvecklat sina pedagogiska förmågor och stärkt sina kunskaper över ämnesgränserna.

– Akademiska forskare möter officerare för att skapa en fördjupad förståelse för varandras perspektiv, och det är viktigt när vi utvecklar officersutbildningarna. Det här är kompetensutveckling för oss, summerar Ulf Siverstedt.

Stora ekonomiska intressen

Nordkalotten, som är en sammanfattande term för de nordligaste regionerna i Sverige, Norge, Finland och Ryssland, har och har haft en mycket stor militärstrategisk betydelse. Under andra världskriget stod här flera stora fältslag, med ryska, finska och tyska trupper inblandade. Det så kallade slaget om Nordkalotten är den största drabbning som ägt rum norr om polcirkeln.

Idag ser vi ett ökat intresse för regionen. Den har utvecklats till en nod för handel och transport, och dessutom finns omfattande naturtillgångar i området. Det handlar om metaller och mineraler, energi, skog och fiske, och sammantaget gör detta Nordkalotten extra viktigt att studera ur en strategisk synpunkt.

Bilden: Diskussion om taktisk kompetens vid Tårnet utanför Kirkenes mot ryska gränsen