Avhandling om centralt styrd samverkan i Turkisk naturkatastrofkontext har spikats

11 maj 2017

Helena Hermansson, analytiker på Crismart, disputerar den 8 juni med sin avhandling "Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey" vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Opponent är professor Annica Sandström från institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå Tekniska universitet. Övriga ledamöter i betygsnämnden är professor PerOla Öberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, professor Inga Brandell, Samhällsvetenskapliga institutionen, Södertörns högskola och professor Alexandra Waluszewski, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Helena är också knuten till CNDS, Centrum för naturkatastrofslära, som också finansierade doktorandstudierna.

Helena Hermansson
Analytiker
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Helena.Hermansson [at] fhs.se