Chefskurs gav ingenjören verktygen för att ta debatten och driva jämställdhetsfrågorna

13 november 2017

Hallå där Martin Norsell, prorektor och professor i militärteknik vid Försvarshögskolan, som tillsammans med drygt tio andra chefer i ledande befattningar i Försvarsmakten och Polismyndigheten nyss gått klart Försvarsmaktens tvååriga chefskurs om jämställdhet, Gender Coach Program, vad har du lärt dig?

Porträtt Martin NorsellJag har lärt mig en massa basfakta som gör att jag vågar diskutera jämställdhetsfrågor utan att vara rädd för att använda fel uttryck eller stöta mig med någon. Jag har också stärkts i min personliga övertygelse att vi inte alltid behöver problematisera så mycket utan det går bra att helt enkelt ta sig an problemen och göra något åt dem. Jag drivs av att lösa bekymmer och när det gäller jämställdhetsfrågorna så vet vi i grunden vad vi ska göra och kan istället fokusera på hur vi ska göra det. Som en del av kursen fick vi alla tillsammans med våra coacher arbeta fram en individuell handlingsplan för att förbättra jämställdhetsarbetet på våra respektive arbetsplatser.

Hur såg din handlingsplan ut?

Min idé var att satsa på jämställdhetsintegrering och att börja med Förslagsnämnden för anställningsärenden för att se till att förändra i den ände där vi får in nya medarbetare. Jag valde att prioritera jämställdhetsintegrering av högskolepedagogisk utveckling, HPED av samma skäl. Jag har också bland annat genomfört riktade insatser för forskning- och utbildningsnämnden, programansvariga och för militära programledningen. Allt har skett i samarbete med engagerade medarbetare på lärosätet.

Jag är övertygad om att det är system- och kulturmässiga förändringar som gör skillnad över tid. Många lockas att genomföra särskilda jämställdhetsprojekt med en början och ett slut men det funkar sällan. Jämställdhetsarbetet har ju varit ett projekt som pågått sedan sjuttiotalet i Sverige... Det är ett politikområde som visat sig vara konstant, oberoende av regering.

En grundpelare i kursen är att kursdeltagarna får varsin personlig jämställdhetscoach. Hur var det?

Det var mycket givande. Min coach var Charlotte Isaksson som är jämställdhetsrådgivare i en del av EU som heter European External Action Service och tidigare har hon bland annat varit särskild jämställdhetsrådgivare till Natos högsta befälhavare i Europa, Supreme Allied Commander Europe. Hon är oerhört tydlig och tuff. Och kunnig. Hon gav mig en trygghet i insikten att om man bara är säker på sin egen värdegrund så är inte vokabulären det viktigaste.

En av fördelarna med kursen är just att man får en coach som man har regelbunden kontakt under två års tid. En av coacherna på kursen är vår egen Robert Egnell, chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Det var också mycket värdefullt att få en inblick i de andra kursdeltagarnas verksamhet och utmaningar. Dels kan man lära av varandra och dels kan vissa problem bara lösas tillsammans över myndighetsgränserna.

Vad blir nästa steg i ditt arbete för jämställdhetsintegrering?

Det är en kultur som vi ska åt och det är ett långsiktigt arbete. Min plan är att fortsätta att driva frågorna. Vi måste hålla i jättelänge. Det är just långsiktigheten som är svår. Systematisering är tråkigt men viktig.

Hur lyckades du med din handlingsplan?

Alla utom ett mål är helt eller tills största delen uppnådda.

Vilket mål var det?

Att få till en regelbunden fika och erfarenhetsutbyte med de andra FHS-chefer som gått kursen – Bengt Axelsson och Eino Örnfeldt.

Om chefsprogrammet

Det exklusiva chefsprogrammet Gender Coach Program för ledningspersoner i Försvarsmakten, Försvarshögskolan och Polismyndigheten har funnits sedan 2007 och syftar till att stärka implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och att öka jämställdheten.

Bildtext
Kursdeltagarna vid sista kurstillfället som ägde rum på Försvarshögskolan.
Raden längst fram: Anders Kompass, föreläste vid detta sista kurstillfälle. Kompass är Sveriges ambassadör i Guatemala men har framför allt varit verksam inom FN där han blev uppmärksammad då han avslöjade övergrepp av FN-personal i Centralafrikanska republiken; Martin Norsell, prorektor Försvarshögskolan; Micael Bydén, Överbefälhavare Försvarsmakten.
Andra raden: Mats Helgesson, Flygvapenchef; Jan Thörnqvist, Försvarsmaktens insatschef.
Tredje raden: Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm; Carin Bratt, chefsjurist Försvarsmakten; Thomas Engevall, chef för Försvarets Materielverk System- och produktionsledning.
Översta raden: Mats Löfving, chef Nationella operativa avdelningen och ställföreträdande rikspolischef Polismyndigheten; Jonas Haggren, chef inriktningsavdelningen vid Ledningsstaben, Försvarsmakten; Dennis Gyllensporre, chef Högkvarteret tillika chef Ledningsstaben samt docent vid Försvarshögskolan.

Saknas på bilden gör Gabor Nagy, flygtaktisk chef Försvarsmakten, Fredrik Robertsson, Chief Information Officer, Försvarsmakten samt Eino Örnfeldt, tidigare högskoledirektör vid Försvarshögskolan