Crismart i Almedalen

13 juni 2017

Jenny Deschamps-Berger diskuterar med bland annat försvarsministern hur höjd beredskap kan användas vid samhällsstörningar. Viktoria Asp medverkar i ett seminarium om stressforskning och hur människor agerar vid kriser och vilken som är mediernas roll. Seminarierna webbsänds och går att se i efterhand.

Höjd beredskap - ett verktyg för samhällsstörningar i gråzonen?

Tid: Måndag 3 juli kl. 11.45-12.30
Plats: Försvarspolitisk arena, S:t Hansgatan 11
Webbsändning: https://www.youtube.com/FPAalmedalen

Hur användbart är egentligen verktyget höjd beredskap? Behöver vi höjd beredskap även för fredstida kriser? Vilka signaler sänder Sverige ut genom att höja beredskapen i samhället?

En diskussion om hur vi med existerande lagrum kan maximera handlingsutrymmet för beslutsfattare på nationell nivå vid allvarliga samhällsstörningar.

Medverkande:

  • Peter Hultqvist, Försvarsminister
  • Nils Svartz, Vikarierande generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Jenny Deschamps-Berger, Chef Sektionen för analysstöd vid Crismart, Försvarshögskolan
  • Marika Ericson, Doktorand i internationell rätt och militärteknik, Försvarshögskolan
  • Moderator: Robert Egnell, Institutionschef vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Försvarshögskolan

Stressen i pressen – är bilden av stress i massmedia rättvisande?

Tid: Tisdag 4 juli kl.10.45-12.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B51

Bilden av stress i massmedia är kraftigt negativ och inte sällan alarmistisk. Är denna bild verkligen rättvisande eller handlar det om klickbete? Vilken roll har massmedia i skapandet av stressepidemin? I vilken utsträckning har massmedias bild av stressen förankring i forskningen?

Hur är kopplingen mellan stress och hälsa och hur är mediernas roll i kunskapsspridning? Här presenteras och debatteras hur medierna skriver om stress.

Medverkande:

  • Hugo Westerlund, Professor, Stressforskningsinstitutet
  • Mats Lekander, Professor, Stressforskningsinstitutet
  • Viktoria Asp, Analytiker, Försvarshögskolan / Crismart
  • Lennart Kriisa, Chefredaktör, Psykologtidningen

Kontakt

Jenny Deschamps-Berger
Chef Sektionen för Analysstöd, Crismart
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

Jenny.Deschamps-Berger [at] fhs.se

Kontakt

Viktoria Asp
Analytiker
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART, Sektion för analysstöd

Viktoria.Asp [at] fhs.se

Kontakt

Anna Fornstedt
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

anna.fornstedt [at] fhs.se