Sara Bondesson vid Crismart spikar sin avhandling

28 april 2017

Idag har Sara Bondesson spikat sin avhandling "Vulnerability and Power - Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy" vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Disputationen äger rum den 19 maj kl. 13.15 i Brusewitz salen, Östra Ågatan 19.

Opponent är Professor Annica Kronsell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, och de övriga ledamöter är Ashok Swain, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och Christer Karlsson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Sara Bondesson
Doktor i statsvetenskap
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Sara.Bondesson [at] fhs.se