Dådet på Drottninggatan – Fredrik Bynander skriver debattartikel

11 april 2017

Idag skriver Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare på Crismart, en debattartikel på Expressen med anledning av terrorattentatet på Drottninggatan. Artikeln tar upp det samarbete som krävs mellan nationella myndigheter och kommuner för att motverka våldsbejakande extremism.

Utdrag ur debattartikeln:

"Att få samhällets aktörer att samverka till en sammanhållen kedja av åtgärder mot radikalisering har länge varit en nationell ambition som inte drivits med tillräcklig politisk kraft för att göra en skillnad ute i kommunerna.

Vi ser detta mönster på många områden - ekonomiskt pressade kommuner ska uppfylla resurskrävande nationella mål utan ytterligare resurser, medan skattehöjningar inte direkt är en kommunal valvinnare.

Därför måste regeringen, på ett antal strategiska områden, ta på sig ledartröjan både genom att anvisa tidsatta krav på till exempel lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism, men också med att ge kommunerna en rimlig resursbild."


Kontakt

Fredrik Bynander
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Fredrik.Bynander [at] fhs.se