De vill råda bot på meningslös forskning

30 oktober 2017

Samhällsvetare är dåliga på att motivera sin forskning väl. Det anser Linus Hagström och Karl Gustafsson, statsvetare och forskare vid Försvarshögskolan respektive Utrikespolitiska institutet. För att råda bot på problemet skrev de en vetenskaplig artikel med handgripliga metodtips för att mejsla fram meningsfulla forskningsfrågor. Artikeln publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften European Political Science.

Porträtt Linus Hagström– Varför ska just den här artikeln eller avhandlingen skrivas? Forskningen blir meningslös om den inte kan förklara vad den är till för. Och som samhällsvetare håller vi ju på med just mening, vad saker och ting betyder. Vi tolkar samtiden och då är det oerhört viktigt att själv som forskare vara meningssökande, säger Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, som tillsammans med Karl Gustafsson skrivit artikeln What is the point? Teaching graduate students how to construct political science research puzzles.

Checklista

Han framhåller samtidigt att det saknas litteratur som beskriver hur man går tillväga för att formulera en bra frågeställning för sin uppsats, avhandling eller artikel. Med den aktuella artikeln hoppas Hagström och Gustafsson kunna hjälpa studenter, doktorander och forskare att arbeta fram meningsfulla frågeställningar. De har bland annat tagit fram en checklista med tolv råd för att arbeta fram det författarna kallar research puzzle, ett forskningsproblem att lösa.

Några råd

Rannsaka dina motiv och din förförståelse. Nöj dig inte med att enbart formulera en politisk frågeställning utan arbeta fram ett ordentligt statsvetenskapligt problem, en nöt att knäcka. Och kom ihåg att det duger inte enbart med att du identifierat en lucka i forskningen, ett obeforskat område. Så lyder några av Hagströms och Gustafssons råd.

Artikeln innehåller också ett konkret exempel, en fingerad dialog mellan en handledare och en doktorand.

Forskar vidare

Nu planerar Hagström och Gustafsson att forska vidare och söker forskningsmedel för att studera hur framgångsrik forskning motiveras i praktiken i statsvetenskapliga tidskrifter och forskningsansökningar.

Publikation

What is the point? Teaching graduate students how to construct political science research puzzles (PDF)
Karl Gustafsson, Utrikespolitiska institutet och Linus Hagström, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, European Political Science,publicerad online 31 juli, 2017, doi: 10.1057/s41304-017-0130-y, Delningsbar länk: http://rdcu.be/wB4v

Kontaktpersoner

Linus Hagström
Professor
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

linus.hagstrom [at] fhs.se