Debatt: Trumps ambassadflytt stänger dörren till palestinsk stat

20 januari 2017

Försvarshögskolans forskare Björn Brenner skriver i Svenska Dagbladet om den nya Trump-administrationen och dess kontroversiella planer på att förändra Jerusalems politiska och juridiska status.

Den tillträdande amerikanske presidenten Donald Trump avser att flytta USA:s ambassad i Israel från dess nuvarande placering i Tel Aviv till Jerusalem. Konsekvenserna riskerar att bli ödestigra. På kort sikt väntas flytten av ambassaden leda till oroligheter och våldsamheter över hela Mellanöstern. På längre sikt innebär flytten en bestående förändring av Jerusalems politiska och juridiska status till Israels fördel - och därmed ett stort bakslag för palestinierna och även utsikterna för en framtida tvåstatslösning.

Från amerikansk sida är man väl medveten om allvaret i detta, skriver Björn Brenner:

"Frågans vikt och särskilt känsliga natur är väl känd i USA. Sedan 1995, då USA:s kongress beslutade om en omlokalisering av ambassaden till Jerusalem, har varje amerikansk president var sjätte månad i 22 år utfärdat en särskild undantagsorder om att trots allt behålla ambassaden i Tel Aviv. Senast en sådan order utfärdades var härom dagen av president Obama som löper ut i juni 2017. Presidentens särskilda intervention i ärendet visar vilken enorm betydelse världens mäktigaste stormakt fortfarande tilldömer ambassadens placering och att Jerusalems status förblir orubbad."

Björn Brenner menar att en ambassadflytt skulle stänga dörren för en palestinsk stat:

"Den främsta anledningen till att man avvaktar med denna statusförändring är dess avgörande roll för en lösning av konflikten mellan israeler och palestinier. Inom världssamfundet är man väl medveten om att det sannolikt aldrig kommer finnas någon ledare i vare sig Israel eller Palestina som kommer kunna gå med på annat än att det egna landets huvudstad ska heta Jerusalem. I den delen finns inget manöverutrymme i förhandlingar mellan parterna, oavsett påtryckningar eller förändrat omvärldsläge. Det vill säga, skulle Jerusalems juridiska status på förhand förändras till Israels fördel, före det israeler och palestinier kommit överens sinsemellan, skulle det inte bli något fredsavtal och inte heller någon palestinsk stat".

Björn BrennerLäs hela artikeln i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/trumps-flytt-av-ambassad-kan-utlosa-valdsvag

Björn Brenner är Mellanösternforskare vid Försvarshögskolan med ämnesfokus israelisk och palestinsk politik, för närvarande stationerad i Jordaniens huvudstad Amman.