Experterna tipsar: Böcker du borde läsa i höst

12 oktober 2017

Den svenska hösten för med sig regnrusk och kyla. Det ger ett utmärkt incitament att sitta inomhus och förkovra sig i aktuell säkerhetspolitik. För att hjälpa dig att komma igång med läsningen tipsar här Försvarshögskolans experter om vilka böcker de läser i höst.

Emma Jonsson

Forskar på ledarskap och militär rekrytering

Vad tror du blir höstens stora säkerhetspolitiska snackis?

Jag önskar att fler uppmärksammar det unika i att vi i Sverige återinför värnplikt som komplement till den frivilliga rekryteringen till Försvarsmakten.

Vilka två böcker ser du mest fram emot att läsa i höst

Ett av mina intressen är jämställdhetsfrågor och vi på Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad har bland annat arbetat med metodutveckling för effektivare rekrytering av särskilda målgrupper, där kvinnor utgjort en av målgrupperna. Flera av mina "internationella kollegor" har varit med och bidragit till "The Palgrave International Handbook of Gender and the Military" som jag ser fram emot att läsa.

Reflektioner kring hur jag påverkar och påverkas av andra brukar inte sällan handla om likhet och olikhet utifrån personlighetsdrag som introvert-extrovert. Just nu läser jag Linus Jonkmans bok "Introvert: den tysta revolutionen", som på ett humoristiskt sätt tar upp Jonkmans egna upplevelser av att vara introvert och hur det bemöts av andra. Boken är lättläst med korta avsnitt, flera listor och kapitlen avslutas med en summering för extroverta.

Lars Ericson Wolke

Professor i militärhistoria

Vad tror du blir höstens stora säkerhetspolitiska snackis?

I efterdyningarna till Aurora: hur försvaret av Gotland bör utformas mera konkret. Vad innebär den föreslagna återetableringen av Gotlands regemente?

Vilka två böcker ser du mest fram emot att läsa i höst?

I höst ser jag fram emot att få läsa Wilhelm Agrells "Sprickor i järnridån" om svensk underrättelsetjänst under det kalla kriget. Agrell som länge har forskat i ämnet är Sveriges främste kännare av den moderna svenska underrättelsehistorien. Det bör garantera en spännande och givande bok.

Jag ser också fram emot att läsa den tredje delen i Gunnar Wetterbergs historia om Skåne, om perioden 1720-2017. Landskaps- eller regionala historiker har vi i Sverige alldeles för få av, jämfört med t ex Norge och Finland. Författaren har med de två tidigare delarna skapat ett standardverk om Skånes dansk-svenska historia som väsentligt bidrar till vår kunskap om dagens Skåne, politiskt och kulturellt och om det finns något specifikt skånskt.

Lars Nicander

Chef för Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier (CATS)

Vad tror du blir höstens stora säkerhetspolitiska snackis?

Lite nördigt svar men jag väntar på att regeringen sätter ner foten om hur den s k styrmodellen för svensk statlig cybersäkerhet ska utformas. Kommer regeringskansliet våga ta ansvaret och styra upp de fyra departementen och åtta myndigheterna som i dag är otillräckligt koordinerade?

Vilka två böcker ser du mest fram emot att läsa i höst?

Jag har tre stycken på lager – varav två biografier. Dels Herman Lindqvists "Mannerheim: Marsken, masken och myten". Då jag har en stark känsla för Finland med Åbo Akademi som mitt Alma Mater är detta en bok som med sina säkerhetspolitiska grundvärden har bäring även på nutiden, förutom att få en insikt i denna komplexa och intressanta personlighet.

Dels Dick Harrissons biografi om Tage Erlander "Jag har ingen vilja till makt", då detta är samtidshistoria kopplat till hur en ödmjuk humanistisk personlighet våndas och i resonemang med sig själv tvingas fatta ibland tuffa beslut i en mycket danande period med både samhälleliga och säkerhetspolitiska utmaningar.

Till detta lägger jag ytterligare en nördig ny bok om kontraspionage "The Spy's Son" av Bryan Denson. Den handlar om ett hittills tämligen okänt fall med Jim Nicholson - den högst rankade CIA-officeren som gripits i det amerikanska underrättelsesamhället – och enligt uppgift med större skadeverkningar än Aldrich Ames. Inte nog med att han arresterades och hamnade i fängelse, han fortsatte därifrån och använde sin son som mellanhand i kontakterna med sina ryska handledare.

Carl Törner

Läser vid officersprogrammet och driver podcasten Strategipodden

Vad tror du blir höstens stora säkerhetspolitiska snackis?

Inrikes så tror jag Aurora 17 är det som kommer uppmärksammas mest. Dels själva övningen rent mediemässigt men även allt runt omkring det och ge en fingervisning hur samövat Försvarsmakten faktiskt är. Utrikes tror jag vi kommer få se en fortsättning på ordkriget mellan Donald Trump och Kim Jong-Un. Sista ordet verkar inte vara sagt och mer lär det bli.

Vilka två böcker ser du mest fram emot att läsa i höst?

Jag kan varmt rekommendera Jacob Westbergs bok "Svenska säkerhetsstrategier 1814-2014". Den beskriver på ett väldigt pedagogiskt sett hur Sveriges utrikespolitik sett ut historiskt till nu. Både för den insatte och oinsatte kan man enkelt hoppa mellan olika årtal för att se hur politiken fördes. Jacob har varit gäst i Strategipodden som kan lyssna på om ni inte orkar läsa.

Den andra boken är "Uppdrag Bildt: en svensk historia" skriven av Björn Häger och som nyligen har getts ut. Boken verkar väldigt intressant och följer en av Sveriges mest uppmärksammade och erfarna politiker.

 • Emma Jonsson mer information

  Forskare
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

  Emma.Jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342808

 • Lars Ericson Wolke mer information

  Professor i historia
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  lars.ericsonwolke [at] fhs.se / +46 8-55342607

 • Lars Nicander mer information

  C CATS
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CATS

  Lars.Nicander [at] fhs.se / +46 8-55342781

 • Carl Törner mer information

  Studerande

  Carl.Torner [at] op.fhs.se