Fördjupat samarbete mellan Sverige och Sydkoreas försvarshögskolor

14 september 2017

Under gårdagen undertecknades ett "Technical agreement" mellan Försvarshögskolan och Korea National Defense University (KNDU). Avtalet innebär ett fördjupat samarbete och utökat utbyte av studenter och personal, forskningssamarbete och besök.

- Försvarshögskolan har under flera år haft en studerande från Sydkorea vid den Högre stabsofficersutbildningen (HSU). Internationella studerande berikar utbildningen och är något vi ser oerhört positivt på, säger Olle Ljung, C MPL.

Samarbetets bakgrund

I samband med HSU-examen 2016 fördes samtal med Sydkoreas försvarsattaché i Sverige, som föreslog att FHS och KNDU skulle formalisera samarbetet.

Som ett första steg bjöds rektor Romulo Enmark att besöka KNDU i november 2016, tillsammans med överste Olle Ljung. Utöver besöket vid KNDU innehöll resan bl.a. besök på två militärakademier och möjlighet att besöka gränsen till Nordkorea inklusive den svenska övervakningskommissionen (bifogad bild).

Under veckan har Dr Byengjo Kim, KDNUs Acting President, tillsammans med två medarbetare, genomfört ett svarsbesök där programmet har innehållit genomgångar om utbildning och forskning vid FHS, officersprogrammets genomförande vid Karlberg men också besök på SWEDINT och NCGM i Kungsängen.

KNDUs Acting President dr. Byengjo Kim och tjänsteförrättande rektor prof. Martin Norsell presenterar det underskrivna samarbetsavtalet.

Den sydkoreanska delegationen tillsammans med Försvarshögskolans ledning.

Efter undertecknandet överlämnades gåvor från båda parter.

Sydkoreas gåva till Försvarshögskolan var ett smycke i guld. Försvarshögskolans gåva till den sydkoreanska delegationen var svenskt glas från Kosta Boda.