Försvarshögskolan i Almedalen 2017

3 juli 2017

Nu pågår Almedalsveckan i Visby och Försvarshögskolan deltar både som seminariearrangör och som deltagare i paneler.

Almedalsveckan är en årlig tradition där politiker, offentlig sektor, ideell sektor, näringsliv och medborgare möts för att samtala om aktuella politiska frågeställningar. Under veckan arrangeras omkring 3000 seminarier inom en mängd olika samhällsområden.

Fem egna seminarier

Vi arrangerar fem egna seminarier som berör aktuella frågeställningar inom försvar och säkerhet

  1. Höjd beredskap – ett verktyg för samhällsstörningar i gråzonen?
  2. Triple Helix – ett verktyg mot framtida militära hot
  3. Framtidens soldat – en hacker? Så fungerar cyberförsvaret
  4. Så attraherar vi unga till försvaret
  5. Så påverkar Trump och Brexit det europeiska försvarssamarbetet

Alla Försvarshögskolans seminarier livestreamas på nätet och publiceras på Youtube för senare visning.

14 expertpaneler

Våra forskare och experter deltar också i en lång rad seminarier arrangerade av andra organisationer.

Den nya frivilligheten, Arrangör:Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)

Var slår terrorn till nästa gång? Arrangör: Expressen

Det sårbara digitala samhället Arrangör: Microsoft

Stressen i pressen – är bilden av stress i massmedia rättvisande? Arrangör: Stressforskningsinstitutet

Digitalisering – hot mot vår säkerhet eller världens möjlighet? Arrangör: Svenska Dagbladet, Tele2

Sverige i FN:s säkerhetsråd Arrangör: Svenska FN-förbundet, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Amnesty international

Film som terroristens vapen Arrangör: Svenska Filminstitutet

Robust kommunikation i totalförsvaret för att möta krigets krav, Arrangör: DXC

Geopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet, Arrangörer: Östersjödagarna, Uppsala universitet, Centrum för Rysslandsstudier, Försvarshögskolan

Stannar samhället utan kontanter? Arrangör: SäkerhetsBranschen

Spioner, sårbarhet och Sveriges säkerhet – hotbild, påverkan, försvarsvilja, Arrangör: Länsstyrelserna i samverkan

Utvecklingen i Mellanöstern och konsekvenser för Sverige, Arrangör: Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet

Palestinakonflikten 100 år - kommer konflikten någonsin att kunna lösas? Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet/Swepsa

Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge, Arrangörer: Statsvetenskapliga förbundet/Swepsa, RUCARR, Malmö högskola