Försvarshögskolan utbildar chefer i säkerhetsskydd

7 september 2017

Under gårdagen publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet med krav att Säkerhetspolisen ska ta fram en särskild utbildning för säkerhetsskyddschefer som ska ingå i ledningen för statliga myndigheter. En sådan utbildning riktad mot chefer genomförs redan vid Försvarshögskolan, i samarbete med Säkerhetspolisen (SÄPO) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

Försvarshögskolan genomför säkerhetsskyddschefskurser på uppdrag av SÄPO och MSB, över hundratalet säkerhetsskyddschefer från centrala och regionala bevakningsansvariga myndigheter har redan utbildats.

Vidare har även några tiotal nyckelaktörer ur privata sektorn utbildats i säker elektronisk kommunikation.

- Utbildningar för kommuner och landsting kommer att påbörjas i höst och planeras i större skala under 2018. Utbildningen har redan fått stort genomslag genom att viktiga myndigheters säkerhetsskyddsanalyser genomförts och/eller uppdaterats. Säkerhetsskyddsanalyserna används för att få fram det skyddsvärda hos respektive verksamhet, säger Lars Hedström chef för institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan.

- Vi har en stor efterfrågan och uppdraget är av största vikt för samhällets krisberedskap och för utvecklingen av totalförsvaret. Försvarshögskolan har en unik särställning i utvecklingen och genom vår utbildning och forskning ökar och utvecklar vi kunskapen hos samhällets aktörer, säger Hedström.

Läs mer om kursen på MSBs hemsida:

https://www.msb.se/sv/Utbildning--ovning/Utbildning/Alla-kurser-A-till-O/Kurs-for-sakerhetsskyddschefer--/

Lars Hedström
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , enheten för uppdragsutbildning

Lars.Hedstrom [at] fhs.se