Försvarshögskolans studenter vidare i tävling om cyberförsvar

27 januari 2017

Igår arrangerades Cyber Challenge 2017 på Försvarshögskolan, en tävling där studenter från hela landet bildar lag och övar på cybersäkerhet. Försvarshögskolans lag är ett av tre som gått vidare till finalen i Genève i vår.

Det är Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är arrangörer av den årliga tävlingen.

Så gick tävlingen till

Inför tävlingen fick alla lag ett scenario att utgå ifrån. Ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i regionen möjliggör cyberattacker för att nå säkerhetspolitiska mål. Scenariot innebär att en nationell kommission tillsätts för att utveckla krisberedskap för informations- och cybersäkerhetsincidenter på en nationell nivå. De tävlande lagens uppgift var att agera konsulter åt kommissionen och ta fram riktlinjer för hantering av krissituationer kopplade till cyberattacker.

Under tävlingsdagen fick varje lag presentera delar ur sin rapport för en jury bestående av representanter från universitet, myndigheter och företag med koppling till frågor som rör nationell säkerhet och cybersäkerhet. Nya förutsättningar i scenariot gavs under tävlingsdagen och lagen fick anpassa sina rapporter och rekommendationer.

Lagen får tävla vidare i internationell final

Cyber Challenge 2017 är en uttagningstävling till den internationella Europafinalen "Cyber 9/12 Student Challenge 2017" som går av stapeln i Genève längre fram i vår. Dit har nu de tre första lagen kvalificerat sig och får sina omkostnader betalda av MSB.

Resultat

Första plats: Lag Dr. Robot från Karlstad universitet
Jenni Reuben – Doktorand
Nurul Momen – Doktorand
Alexandre Sukhov Doktorand
Sebastian Dehling Doktorand
Coach: Dr. Lothar Fritsch

Andra plats: Lag SMINO från Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap
Daniel Rzhenetskyi – MSc-student
Martin de Jong MSc-student
Robin Andreasson MSc-student
Stina Sörman – MSc-student
Coach: Dr. Fredrik Blix

Tredje plats: Lag Cyber Crisis Management Group från Försvarshögskolan
Anna Djup Magisterprogrammet i politik och krig
Jessica Garpvall Magisterprogrammet i politik och krig
Johan Nilsson Magisterprogrammet i politik och krig
Coach: Hans Brun