Fredrik Bynander blir chef för lärosätets nya totalförsvarscentrum

23 oktober 2017

Det blir Fredrik Bynander som ska leda Försvarshögskolans nya centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

Fredrik Bynander är docent i statsvetenskap och forskar bland annat på krishantering och säkerhetspolitisk analys vid Försvarshögskolan.

– Jag är väldigt glad över att ha rekryterat Fredrik Bynander som chef för denna viktiga satsning. Fredrik är expert på området med stor erfarenhet av både forskning och utbildning. Han har dessutom rätt ledaregenskaper och redan ett stort nätverk inom sektorn, säger Robert Egnell chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, som är centrumets hemvist.

Kraftsamling på totalförsvar

Med nya centrumet kraftsamlar Försvarshögskolan utvalda experter inom totalförsvars- och säkerhetsfrågor för att erbjuda utbildning, analysstöd och övningar som stärker det svenska totalförsvaret. Det är nuvarande Institutet för högre totalförsvarsutbildning, Nationellt centrum för krishanteringsstudier, Crismart, samt Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, som integreras i det nya centrumet.

– Det ska bli fantastiskt spännande att utveckla vår samlade verksamhet inom totalförsvar och samhällssäkerhet med vår redan unika kompetens på området, säger Fredrik Bynander, som idag är forskningsledare vid Crismart.

Bred erfarenhet

Förutom sin forskning har han arbetat med flertalet externa uppdrag inom övning, utbildning och analys. Han har tidigare varit sektionschef på Kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen och forskare vid Uppsala universitet. Fredrik Bynander disputerade 2003 på avhandlingen The Rise and Fall of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980-2002.

Kanslichef vid centret blir Anna Fornstedt. Även Fornstedt arbetar idag vid Nationellt centrum för krishanteringsstudier, som avdelningschef. Tidigare har hon bland annat arbetat vid Uppsala universitet och som utredare vid Statskontoret.
Verksamheten vid Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet startar den 1 januari 2018.

Fredrik Bynander
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Fredrik.Bynander [at] fhs.se

Anna Fornstedt
Avdelningschef
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

anna.fornstedt [at] fhs.se