Haaretz debatt: Palestinska islamister ändrar inställning till 1967 års gränser

23 mars 2017

I dag skriver Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i den israeliska dagstidningen Haaretz om Hamasrörelsens nya manifest och dess förändrade inställning till fredslösning mellan israeler och palestinier.

Efter interna överläggningar som pågått i flera år har Hamasrörelsen antagit omfattande förändringar av sitt ursprungliga manifest. Den nya texten, som förväntas presenteras i samband med att en ny ledare snart också utses, innehåller inte längre samma anti-semitiska språkbruk som tidigare och utrycker acceptans för en begränsad palestinsk stat på 1967 års gränser. Vilket land som får finnas på andra sidan om dessa gränser förblir dock outtalat. Dessutom ställer sig Hamas i manifestet positivt till ett fredsavtal mellan israeler och palestinier, under förutsättning att avtalet kan godkännas i en folkomröstning.

Björn Brenner skriver i sin artikel att dessa ändringar naturligtvis fortfarande är otillräckliga - Hamas fortsätter med sin väpnade kamp mot såväl Israel som mot meningsmotståndare i det egna lägret. Samtidigt, menar han, utgör de antagna ändringarna så långtgående kompromisser med flera av rörelsens ursprungliga mål att de trots allt bör uppmärksammas särskilt.

Även om det nya manifestets nedtonade innehåll inte kommer innebära att vi får se något fredligt Hamas i närtid kommer dessa kompromisser på papper sannolikt ändå utgöra en del i en bredare omriktningsprocess på sikt. Hamasledarna förefaller helt enkelt ha insett att deras ursprungliga mål inte längre är realistiska och att omfattande revideringar är nödvändiga. Det återstår dock att se hur omfattande och hur bestående dessa revideringar kommer att bli.

Läs hela Björn Brenners artikel i Haaretz: The Enemy Just Blinked: Why Hamas's New Charter is a Big Deal

http://www.haaretz.com/misc/writers/bjorn-brenner-1.778887

Läs mer om Björn Brenners forskning på hans blogg:

Politics On the Banks of the Jordan http://www.bjornbrenner.com

Bildtext: Utblick över Gazaremsan. Foto: Björn Brenner