Har Palestina blivit ett europeiskt projekt?

21 juni 2017

Är det dags för EU att omvärdera sin nuvarande inställning till fredsprocessen i Mellanöstern? Det europeiska biståndet går till ett institutionsbyggande som hittills inte burit frukt, när det istället borde riktas mot humanitära insatser som gör direkt nytta på plats. Det menar Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i en debattartikel i den israeliska dagstidningen Haaretz.

EU är idag en av världens främsta förespråkare och pådrivare av tvåstatslösningen i Mellanöstern - bildandet av en palestinsk stat jämte den israeliska. Med detta följer också kontinuerligt stora biståndsutbetalningar från EU, miljontals euro varje år, som till stor del går till att bygga vidare på de institutioner som är tänkta att utgöra den framtida palestinska staten.

Brenner menar att EU:s nuvarande politik bygger på en föråldrad förståelse av läget i konflikten och att EU:s politik dessutom baseras på oriktiga uppfattningar om vad palestinierna själva vill. Och att, medan EU fortsätter att propagera för samma tvåstatslösning som var aktuell för 25 år sedan har läget på marken sett omvälvande förändringar under de senaste decennierna. Dessa innefattar ett omfattande israeliskt bosättningsbyggande på Västbanken men också förskjutningar i den palestinska folkopinionen - där alla undersökningar de senaste åren pekar i samma riktning.

Unga palestinier av idag förespråkar inte någon tvåstatslösning i samma utsträckning längre utan snarare en enstatslösning - en demokratisk stat för alla. Dessutom anser palestinierna att deras nuvarande myndigheter - de myndigheter dit EU:s pengar går - är både korrumperade och otillförlitliga. Istället för att bygga vidare på dessa institutioner anser palestinierna att de utgör ett hinder för fortsatt utveckling och vill montera ned dem.

Det är beklagligt att någon palestinsk stat aldrig åstadkommits men att EU har att förhålla sig till den bistra verklighet som nu råder. Biståndsprojekt måste alltid vara genomförbara i praktiken och inte bara bygga på önsketänkande - särskilt med tanke på att resurserna är så begränsade och biståndsbehovet så stort, skriver Brenner.

Om EU verkligen vill hjälpa palestinierna till ett bättre liv och värdighet måste det europeiska biståndet av idag omriktas mot humanitära insatser som gör direkt nytta på plats snarare än det institutionsbyggande som hitintills inte burit någon frukt, avslutar Björn Brenner.

Bilden ovan föreställer den gamla vägen mellan Jenin och Sebastia på norra Västbanken. Foto: Björn Brenner.

Läs Björns artikel i Haaretz:
Is Europe more desperate for a Palestinian state than the Palestinians?

Läs Björns artikel i SvD på samma ämne:
Palestina mellan europeisk illusion och bister verklighet

Läs vidare om Björns forskning: http://www.bjornbrenner.com

Björn Brenner
Disputerad forskare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

bjorn.brenner [at] fhs.se